משרד החינוך מעמיד למבחן את הדו קיום בבית הספר של נווה שלום - חינוך וחברה - הארץ