היועמ"ש: אקבע תנאים לקיום אירוע בהפרדה מגדרית בנסיבות מיוחדות

היועץ, שהתייחס לנושא בתגובה לעתירת ש"ס נגד האיסור על הפרדה במופע בעפולה, רומז על הרחבה אפשרית של ההיתר לקיים אירועים בהפרדה. כיום, התנאי העיקרי לקיום אירוע כזה הוא היותו בעל אופי דתי

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, סבור כי ייתכנו נסיבות מיוחדות בהן ניתן לקיים אירוע בהפרדה לציבור החרדי, ובכוונתו לקבוע בהקדם את התנאים לכך. עמדה זו רומזת על הרחבה אפשרית של ההיתר לקיים אירועים בהפרדה בין נשים לגברים, אף מעבר לאלו המוגדרים בהחלטת הממשלה בנושא. לפי החלטה זו, התנאי העיקרי לקיום אירוע בהפרדה הוא היותו בעל אופי דתי. היועץ, שהתייחס לנושא בתגובה לעתירה של ש"ס לבית המשפט המחוזי בנצרת, הוסיף כי בכוונתו לדון בנושא בדחיפות.

תגובות