גילי כהן
גילי כהן

כשנתיים לאחר פסיקת בג"ץ בעניין, משרד הפנים טרם פרסם את הנחיותיו בנוגע לחוקיות ולאופן גביית אגרת השמירה ברשויות המקומיות. על פי פסיקת בג"ץ מלינובסקי, שעסק בעניין אגרת השמירה בעיר חולון, קבע שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין, כי על משרד הפנים לקבוע תוך שנה ממועד מתן פסק הדין שניתן בדצמבר 2009 נהלים ברורים.

על פי הוראת שעה שפורסמה באפריל, תיקנה הכנסת את פקודות העיריות והגדירה כי סמכויות העירייה נוגעת גם להסדרת האבטחה, השמירה והסדר הציבורי בתחומה. הוראה זו, שהופצה אז בקרב ראשי הרשויות, התירה את גביית אגרת השמירה לרשויות שבתחומן היה קיים חוק עזר בתוקף לנושא. תוקף הוראת השעה הינו עד ל-31 בדצמבר, וברשויות המקומיות נערכים למגוון אפשרויות - בין אם גביית האגרה תותר, ולאילו מטרות. בנוסף על כך, על פי הוראת השעה צוין כי "לא יוטלו אגרת שמירה אלא בסכום שאינו עולה על זה שקבע השר", אך עד ליום זה לא נקבע הסכום המקסימלי לגבייה. בשלטון המקומי טוענים כי במשרד הפנים לא עשו די כדי להסדיר את העניין, ולראייה מציינים כי רק פגישה אחת התקיימה בין נציגי אנשי משרד הפנים, המשרד לביטחון פנים, המשטרה ומרכז השלטון המקומי.

על פי הערכות, במשרד הפנים יגבשו הצעה שתסדיר את גביית האגרה על פי תקרות מסוימות. אלו יאושרו על ידי נציגי השלטון המקומי, אך ככל הנראה הדבר לא יקרה עד לתום מועד פקיעתה של הוראת השעה. לכן יבקשו מהכנסת להאריכה בכמה חודשים. לעת עתה, חלק מהרשויות המקומיות כבר הודיעו כי יפסיקו את גביית האגרה החל מהשנה הבאה (תום מועד הארכת השעה), ובהן גם שוהם. ממשרד הפנים נמסר בתגובה כי "משרד הפנים פועל להסדרת הסוגיה".

תגובות

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ