דו"ח המבקר |

חיי קטינים וקשישים בסכנה בגלל חוסר תיאום בין הרשויות

מדובר בפעם השנייה שהמבקר מתריע על הכשל החמור בתיאום בין רשויות הרווחה, החינוך והמשטרה. עוד בדו"ח: פיקוח לקוי של עו"סים על זקנים

דנה ויילר-פולק
דנה ויילר-פולק

משרד מבקר המדינה בדק את טיפול הרשויות המקומיות באחת התופעות הקשות בחברה הישראלית - התעללות בקטינים ובזקנים חסרי ישע. על פי ממצאי המבקר קיימים כשלים חמורים בהעברת מידע בין הרשויות השונות בהן משטרה, גורמי חינוך, גורמי בריאות לשרותי הרווחה וכשלים אלו עלולים להוביל גם למקרי מוות.

אין מדובר בפעם הראשונה בה המבקר מתריע על הכשל. בנובמבר 2007, פרסם דו"ח על טיפול עיריית אריאל והמשטרה בדיווח על קטינות הנתונות בסיכון, לאחר מות תינוקת בעיר. בדו"ח נכתב כי היה מחדל בטיפול בדיווחים שהתקבלו בעניין ילדות בסיכון באותה משפחה. השנים חלפו וככל הנראה לא חל כל שינוי במצב.

עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק

בפברואר 2010 פורסם דו"ח ועדה בין-משרדית בנושא איתור קטינים נפגעי התעללות והגנה עליהם, שיזם משרד הרווחה בעקבות רציחתה של רוז פיזם, שאירעה כתוצאה מהיעדר שיתוף מידע בין מספר גורמים שידעו על מצבה. המלצותיה, בדבר אפשרות להעברת מידע בין אנשי מקצוע שונים המטפלים בילדים בסיכון ובמשפחותיהם, אומצו באפריל 2010 על ידי ועדת השרים לענייני רווחה, אך כשנה לאחר החלטת ועדת השרים, עדיין לא יושמו המלצותיה.

העברת מידע בין המשטרה, גורמי החינוך, גורמי הבריאות וגורמי הרווחה וכן העברת מידע מהציבור לפקיד סעד הן מרכיב חיוני באיתור אוכלוסיות חסרות הישע ובמתן הגנה והטיפול הדרושים להן. כך בשנת 2010 היו בטיפול היחידה לקידום נוער וקציני הביקור הסדיר בעיריות חולון, קריית מלאכי ורמלה כ-3,000 קטינים. באותה תקופה דיווחו לפקידי הסעד לחוק הנוער על 39 מקרים של חשד להתעללות בקטין או הזנחתו. הפער עשוי להעיד על חוסר מודעות לנושא בקרב גורמים אלו.

כך דיווח של המרכז למניעת אלימות ברמלה ממאי 2010 על מטופלת שסיפרה כי בעלה ניסה כמה פעמים לחנוק את ילדיהם, כלל לא נרשם במחלקת הרווחה ולא טופל. "מדובר בגבר חולה נפש ופוגע פיזית, מילולית ורגשית בילדים ובאשה", כתבה מנהלת המרכז בין השאר לפקידת סעד במחלקת הרווחה. בדיון שנערך במרכז ביוני 2010 נקבע כי בטיפול "יעורבו ראש צוות ועו"ס סביב החשש לקטינים". נמצא כי פקידת הסעד לחוק הנוער לא הכירה כלל את הדיווח הזה ולא הייתה מעורבת בהגנה על הקטינים במשפחה זו.

בחוק העונשין נקבע כי המשטרה חייבת להעביר לפקיד הסעד מידע על קטינים וחסרי ישע שנפגעו. נמצא כי מידע הנוגע ל-20 דיווחים על קטינים מחולון, מקריית מלאכי ומרמלה שהיה בידי המשטרה לא הועבר לפקידי הסעד לחוק הנוער. עוד נמצא כי 17 מ-117 דיווחים שהמשטרה שלחה בשנתיים האחרונות לפקידי הסעד באותן ערים לא התקבלו. כמו כן דיווחים רבים הועברו לפקידי הסעד זמן רב לאחר שהמידע על חשד להתעללות בקטין או להזנחתו הגיע למשטרה.

עוד עולה מהדו"ח כי משרד הרווחה לא קבע את מספר המטופלים האופטימאלי לכל משרה של פקיד סעד המטפל בקטינים בסיכון. כך בעיריות חולון ורמלה, בהן בוצעה בדיקה, הוקצו לכל 150 קטינים ולכל 100 קטינים, בהתאמה, משרה אחת של פקיד סעד לחוק הנוער. מצב היוצר עומס רב על פקידי הסעד ומונע ביצוע תפקידם כיאות.

נדבך בעייתי נוסף שפוגע בטיפול בקטינים נובע ממיעוט חוקרי ילדים. חקירת ילדים עד גיל 14 נעשית על ידי חוקר ילדים בלבד. ממצאי המבקר מעלים כי חלף זמן רב ממועד הבקשה לחקירה ועד לקבלת דו"ח חקירה. פקידי הסעד בחולון, בקריית מלאכי וברמלה ביקשו בשנת 2009 לבצע 275 חקירות ילדים. רבים מהדו"חות הגיעו לאחר זמן ארוך לעיתים כשנה לאחר הבקשה לחקירה מה שמעכב מתן טיפול.

שליש מהדיווחים על חשד להתעללות לא התקבלו

גם העברת דיווחים מגורמי בריאות לפקידי סעד נתקלים בקשיים כששישה בתי חולים המציאו למשרד מבקר המדינה, לבקשתו, נתונים מזהים על כ-2,000 קטינים וזקנים שטופלו בהם בשנים 2008-2010 ודיווחים עליהם נשלחו לפקידי הסעד בעקבות חשד להתעללות או להזנחה. מתשובות הרשויות המקומיות עולה כי למעלה משליש מהדיווחים על קטינים ועל זקנים לא התקבלו במחלקות לשירותים חברתיים. כ-220 דיווחים התקבלו זמן רב לאחר שליחתם.

כמו כן נמצא כי רק מחצית מ-67 דיווחים הכוללים פרטים מזהים שהעבירו תחנות לבריאות המשפחה בבת ים, חיפה ורמלה לפקידי הסעד באשר לפעוטות לגביהם התעורר חשד להתעללות היו מוכרים בשרותי הרווחה.

"הממצאים מציגים תמונה עגומה ומדאיגה ולפיה חלק גדול מהדיווחים שהמשטרה וגורמי הבריאות העבירו לפקידי הסעד ברשויות המקומיות לא הגיעו ליעדם. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התקשורת הלקויה בין המשטרה וגורמי הבריאות - בתי חולים, קופות חולים ותחנות לבריאות המשפחה - ובין המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, שבגינה מידע על קטינים וזקנים חסרי ישע שהועלה חשד שחוו התעללות או הזנחה לא נחקר, וייתכן שהם אינם מטופלים".

הגנה על זקנים

מבדיקת הגנה על זקנים עולה כי אין פיקוח מספק של עו"סים כשמתוך 6,140 מקבלי גמלת סיעוד בפיקוח מחולון, מקריית מלאכי ומרמלה, בוצעו, על פי הערכה, רק כ-30% מביקורי הבית הנדרשים ברמלה ורק 17% בחולון.

במועד הביקורת שהו במעונות כ-80 זקנים מחולון, מקריית מלאכי ומרמלה. נמצא כי העו"סים של שרותי הרווחה לא קיימו כל פיקוח על הטיפול בזקנים האלה.

עוד עולה כי קופות החולים ובתי החולים דיווחו בתקופת הבדיקה לפקידי הסעד, המטפלים בזקנים בעיריות אור יהודה, בת ים, חולון, קריית מלאכי ורמלה, על 76 זקנים שלכאורה נפגעו. נמצא כי 31 מהדיווחים לא היו מוכרים בשרותי הרווחה.

המבקר קובע כי על משרד הרווחה לפעול לאלתר לפרסום נוהל עדכני לעבודתו של פקיד סעד לחוק הנוער שיכלול הנחיות מפורטות בנוגע לקבלת דיווחים, לרישומם ולחקירתם. עוד ממליץ למשרד החינוך ומשרד הרווחה לפעול להעלאת המודעות בקרב הציבור, המורים ועובדי קידום נוער וקציני ביקור סדיר לנושא ההתעללות בקטינים והזנחתם ולפעול להכשרתם לזהות אותות מצוקה.

הטיפול בהגנה על קטינים ועל זקנים חסרי ישע מחייב איחוד כוחות והעברת מידע בין כל גורמי הטיפול ברשויות המקומיות ובין גורמי האיתור והטיפול במערך החינוך, במערך הרווחה, במערך הבריאות ובמשטרת ישראל. מן הראוי שגורמים אלה יישמו לאלתר את ההמלצות שהתקבלו בוועדה הבין-משרדית בדבר השיתוף במידע בין נותני השירותים השונים.

המועצה לשלום הילד: מדינת ישראל בוגדת בילדים חסרי ישע

יצחק קדמן מנכ"ל המועצה לשלום הילד אמר בתגובה לממצאי הדו"ח כי "מדובר בדו"ח מזעזע שחייב לגרום לרעידת אדמה, לא פחות". לדברי קדמן "מסתבר כי הילדים בסיכון גבוה בישראל- מוכים פעמיים: פעם אחת על ידי מי שמתעלל בהם ופעם שנייה על ידי מי שמתעלם מהם. מסתבר שרשת ההגנה של שירותי הרווחה איננה אלא חור שחור גדול. אין מנוס מלומר את האמת, מדינת ישראל בוגדת בילדים הכי חסרי ישע שיש".

ממשרד הרווחה נמסר בתגובה כי "השינויים שחלו בשנים האחרונות, הביאו להתפתחות נהלים ספציפיים העוסקים בתחומי הטיפול השונים, כאלה הנותנים מענה אופרטיבי לסוגיות השונות עמם מתמודד העו"ס המטפל בקטינים. הנהלים עודכנו בשנים האחרונות. נהלים אלה הינם חלק מהחומר הנלמד בקורסים הבסיסיים של העו"סים לחוק הנוער. חשוב להדגיש כי דיווחים לעו"ס לחוק הנוער שעולה מהם חשד לקטין הנמצא בסיכון וסכנת חיים יקבלו קדימות בקביעת סדרי עדיפויות בעבודתו".

"משרדי הממשלה השונים וביניהם רווחה, חינוך, בריאות, תמ"ת, קליטה, משטרה ומשרד המשפטים הגיעו להסכמה בנוגע ליצירת מסגרת חוקית שתאפשר שיתוף במידע בין אנשי המקצוע השונים המטפלים בילדים בסיכון ומשפחותיהם. יישום המלצות הועדה הבין-משרדית תוך שימוש בתשתיות שפותחו ישדרגו בצורה ניכרת את כל תהליך קבלת הדיווחים רישומם והעברתם לגורם המטפל במהירות האפשרית. בכוונת משרד הרווחה להמשיך ולפעול יחד עם משרדי הממשלה האחרים והמשטרה כדי לקדם שיתופי פעולה להעלאת מודעות לנושא, בנוסף לאחריות שכל משרד צריך לקחת לאיתור וזיהוי ומניעת מצבי מצוקה אצל ילדים ולפעול לטפל באופן ובזמן המתאימים לצרכיהם. ליחידת חקירות הילדים כיום 100 תקני חוקרים ומדריכים ובנוסף תקנים מנהליים. קיים גידול בתקני כוח אדם משנת 2007 ועד היום. משרד הרווחה עושה מאמצים רבים לשיפור תנאי חוקרי הילדים".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ