אחיות התלמידות בסמינרים החרדיים יופלו לטובה, למרות ביקורת של מבקר המדינה

משרד החינוך יפרסם בקרוב מסמך חדש בנושא, הקובע כי בחינות הקבלה ייערכו בעילום שם ולנדחות תינתן זכות ערעור, אולם אפליית האחיות לטובה לא בוטלה

טלילה נשר
טלילה נשר

משרד החינוך צפוי לפרסם בימים הקרובים הנחיות חדשות שגיבש לקבלת תלמידות לסמינרים החרדיים (מוסדות על-יסודיים לבנות). במסמך, שיחליף הוראות קודמות מלפני שש שנים, הוכנסה הנחיה רשמית ובה הוראה למוסדות לשריין "מכסה לערעורים" ולפיו כל סמינר ישריין 5% מהמקומות לטובת תלמידות שנדחו על ידו, שעניינן יובא בפני ועדת ערר.

עוד נקבע כי בחינות הקבלה למוסדות ייערכו בעילום שם, וכי המוסד ימציא למשרד החינוך את הטופס בכל עת שידרש, לצד הראיון האישי שיתועד. ההנחיות מורות למוסדות לשלוח להורים תשובות מנומקות בכתב אם ילדיהם לא התקבלו למוסד. כמו כן, הגדיר המשרד מנגנון ערעור בן שלוש ערכאות - פנים-בית ספרי, עירוני וערעור בפני המשרד, שייעשו תוך פרקי זמן קבועים.

בדו"ח שפירסם מבקר המדינה במאי האחרון נמתחה ביקורת חריפה על מתן עדיפות לאחיות של תלמידות בקבלה למוסדות, שהיא תופעה מקובלת במוסדות אלו. בין היתר הביע המבקר "חשש שבמציאות שבה מתן עדיפות לאחיות הוא אמת המידה העיקרית, ולעתים אף היחידה", אמות המידה האחרות , "מאבדות את משמעותן ונעשות לא רלוונטיות להליך המיון. מתן עדיפות לאחיות מנציח למעשה את אמות המידה ששימשו בשנים עברו למיון מועמדות, ובהן אמות מידה פסולות שאפשרו למנוע מכמה מן המועמדות להירשם לבתי ספר מסוימים". מבקר המדינה קבע כי "על משרד החינוך לבחון את השימוש באמת מידה זו בבתי הספר העל-יסודיים ולהביא את הנושא להכרעת שר החינוך ומנכ"ל המשרד".

ואולם, חרף קביעה זו, הנחיותיו החדשות של המשרד מנציחות את עניין קבלת האחיות. באחד הסעיפים נכתב כי "המוסד החינוכי, הבעלות או הרשת יכולים להביא בחשבון את העובדה כי במוסד החינוכי לומדות אחיות של המועמדת".

"על המוסד לפעול לפי קריטריונים ברורים ושקופים", נכתב עוד בהנחיות. "הליכי הקבלה יהיו פתוחים בפני המשרד ונציגיו ומפקח יהיה רשאי לשבת בכל אחד מההליכים כמשקיף". תקנון בית הספר, כך נקבע, יועבר מדי שנה לאישור מחודש של המפקח כשאין להתנות קבלה ב"סמכות רוחנית שתחול על אורחות חייהם של התלמיד והוריו" או על בסיס שיקול עדתי שהוא "פסול, כמו גם קביעת מכסה לעדה מסוימת במוסד החינוכי". כמו כן הודגש כי "נוסח התפילה הנהוג בבית התלמיד המועמד לא יהווה שיקול בקבלתו למוסד החינוכי".

עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק

ההנחיות הוגשו באחרונה לבג"ץ, בעקבות עתירתה של עמותת "נוער כהלכה" של יואב ללום, נגד האפלייה לכאורה בקבלת תלמידות ספרדיות למוסדות. שלשום התקיים דיון ראשון בתיק על ידי הרכב שופטי בג"ץ בראשות הנשיאה דורית ביניש. הדיון הבא בתיק נקבע ל-1 ביולי, בו יוצג מצב השיבוץ ברשויות.

משרד החינוך סירב להתייחס לנושא ההנחיה בקבלת אחיות.

תגובות