הכנסייה היוונית מוכרת את נכסיה בכל מחיר - חינוך וחברה - הארץ