משרד החינוך גנז תוכנית להסבת מורים לחטיבות בשל מיעוט נרשמים - חינוך וחברה - הארץ