התוכנית החדשה ללימוד השואה: עיסוק ממוקד בגנים ובמצוקת הפרט ביסודיים

משרד החינוך ויד ושם הציגו את התוכנית, המחולקת לפי שכבות גיל ונושאים, במטרה לשרטט למורים את גבולות ההתייחסות ולספק להם כלים לימודיים

ירדן סקופ
ירדן סקופ
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
ירדן סקופ
ירדן סקופ

משרד החינוך ויד ושם פרסמו היום (חמישי) את תוכנית הלימודים הקבועה והמוסדרת להוראת השואה החל מגני הילדים ועד כיתה י"ב, שתחל לפעול החל משנת הלימודים הבאה, תשע"ה. זוהי הפעם הראשונה שמשרד החינוך קובע תוכנית לימודים מחייבת להוראת מורשת השואה לכלל מערכת החינוך ושכבות הגיל.

התוכנית, שנקראת "בשבילי הזיכרון", מתפרסמת סמוך ליום השואה שיחול ביום שני. בעבר נשמעה ביקורת על תוכנית לימודים שמונהגת מגני הילדים, על נושא טעון כמו השואה שיש החושבים שאינו מתאים ללימוד בגילים כה רכים. ואולם, ביד ושם ובמשרד החינוך מדגישים מנגד כי מדובר בהכרח, שכן יום השואה מצוין בכל רחבי הארץ בטקסים ובצפירה ולכן הילדים נחשפים אליו, ומחנכות נאלצות לעסוק בנושא בעל כורחן ובלא כלים מתאימים. מטרת התוכנית היא לקבוע את גבולות העיסוק בנושא ואת התאמתו לכל שכבת גיל.

התוכנית תתקיים בבתי הספר בהיקף של שעתיים עד 15 שעות בשנה, לפי שכבת הגיל. זאת לצד לימוד פרק השואה כחלק מתוכנית הלימודים בהיסטוריה לכיתות י"א–י"ב שהיה עד היום החלק המוסדר היחיד בהוראת השואה בבתי הספר. בהודעת המשרד ויד ושם נכתב כי "התוכנית גובשה על ידי ועדה המשותפת למשרד החינוך ולבית הספר הבינלאומי להוראת השואה של יד ושם, שבה ישבו מומחים מתחום הוראת השואה, צוותים חינוכיים, פסיכולוגיים ויועצים חינוכיים. המתווה מתייחס לכל שכבות הגיל, ובהתאמה ליכולתם הרגשית והקוגניטיבית של הילדים להתמודד עם הנושא ומשמעותו. העיסוק בנושא יתבצע לאורך השנים, כך שנדבכי הידע ייבנו באופן מוסדר, נגיש, מובנה והדרגתי".

ביחס לתוכנית לגיל הגן מציינים כותביה כי תיווך נושא השואה ייעשה רק ביום השואה, או בעיתוי הסמוך לו במקרה הצורך. זאת משום ש"ילדי הגנים חשופים לאווירה הנלווית ליום זה – צפירה ושידורים מיוחדים בכלי התקשורת, שדרכם הילדים קולטים קטעי מידע ללא יכולת קוגניטיבית ורגשית להבין ולהפיק משמעות. תפקידם המרכזי של המבוגרים ואנשי החינוך ביום זה הוא לעזור לילדים בארגון המידע שקלטו, תוך שמירה על תחושת הביטחון שלהם".

עוד נכתב בהוראות לגננות כי "לקראת הצפירה יוסבר לילדים כי יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא יום שבו רוצים להזכיר לכל האנשים תקופה קשה שהיתה לפני שנים רבות – 'תקופה זו היתה עוד בטרם נולדו הילדים והוריהם'. יודגש גם הריחוק הפיזי: 'זה קרה בארצות רחוקות'. הגננת תשתף את הורי הילדים באשר לדרך ולאמצעים החינוכיים שהיא נוקטת בהכנת הילדים לקראת יום זה ובמהלכו".

התוכנית מדגישה כי יש להימנע משימוש באמצעים הכוללים תכנים מאיימים המתבססים על המחשות פיזיות, כגון: סימולציות והצגות שחושפות את הילדים לחוויות של הזדהות, וכן מהצגת תמונות העלולות לעורר פחדים. העיסוק בנושא יהיה בסמוך לצפירה ומעט אחריה. מעבר לכך, שגרת פעילות היום של הגן תישמר.

בבתי הספר היסודיים מחולקת התוכנית לפי שכבות גיל דו שנתיות (א'-ב', ג'-ד', ה'-ו'). בכיתות א'-ב' הודגש כי חשוב להתמקד בסיפורו של היחיד תוך דגש על "עוגנים נפשיים" שיקלו על ההתמודדות. "בעזרת המפגש עם דמות מרכזית אחת תיווצר אמפתיה שתאפשר להכיל את הנושא ולהכיר מושגי יסוד ראשוניים", צוין. "כדי להגיע אל המשמעויות הערכיות ויחד עם זאת לא להציג מציאות מאיימת שאין ממנה מוצא, מוצע לטוות עם הילדים את הסיפורים האנושיים; להכיר מחד גיסא את מה שאבד – קהילות, משפחות, אנשים, נכסי תרבות, תפישות ודעות – ומאידך גיסא להכיר סיפורי התמודדות, גבורה והצלה".

בכיתות ג'-ד' העיסוק החינוכי בנושא השואה מתמקד בסיפורה של המשפחה והיחיד בתוכה. הרציונל הוא כי "ההתמקדות בעולמה של המשפחה מאפשרת עיסוק במסגרת אנושית שמוכרת לתלמידים ושכלפיה הם יכולים לחוש אמפתיה. דיון בנושא מאפשר לנו לעסוק בקשיים שבפניהם ניצבה המשפחה בתקופה משברית זו לצד עוגנים נפשיים מתאימים, ואף להכיר מגוון רחב של דמויות ומארג היחסים שביניהן. הרחבת הדיון במושגים היסטוריים בגיל זה מאפשרת לנו לדון גם בנושאים אוניברסליים שעוסקים בשאלות של נקיטת עמדה, כמו במקרה של חסידי אומות העולם".

בכיתות ה'-ו' מתמקדים בסיפורם של ילדים, "אשר הנושאים ההיסטוריים נשזרים בו והם מתרחבים גם לסוגיות של גורלה של המשפחה ומגוון גורלות נרחב יותר. בשלב זה, הסוגיות החינוכיות כגון הצלה, עזרה הדדית ועוד מקבלות עומק נוסף".

בכיתות ז'-ח' הנושא המרכזי הוא הקהילה. המורים ידונו עם התלמידים במשמעות עמידה רוחנית והתמודדות של הפרט וקבוצות שונות לפני השואה ובמהלכה. הם נדרשים לעמוד על כך שלדיונים תהיה אחיזה בהקשר ההיסטורי.

בכיתות י' הנושא המרכז הוא "היחיד והיחד" ובי"א-י"ב "בין שבר להמשכיות". כותבי התוכנית מסבירים כי "בחטיבה העליונה יתקיים תהליך של העמקת הידע ההיסטורי במבט בין-תחומי תוך חיבור ושילוב עם נושאים ערכיים ודילמות העולות בנוגע לזהות יהודית ולמוסר אנושי. על התהליך החינוכי לאתגר את התלמידים לחשיבה מורכבת של אירועי השואה על ידי הצגת חומרים מגוונים ומנקודות מבט שונות".

הסוגיות שבהן יעסקו בתי הספר יהיו סוגיות עומק רחבות כמו השבר שיצרה השואה בעולם ובדורות ההמשך, לצד העמקה ודיון בסוגיית ההתמודדות עם שאלות של המשכיות הקיום היהודי ואופיו בתקופת השואה עצמה. כמה דוגמאות לנושאים: בין שבר להמשכיות, יצירה ומשמעותה בעולם של חורבן, זהות יהודית בשואה ובעקבותיה, העולם אחרי אושוויץ, היהודי המאמין לנוכח השואה, והניצולים ותרומתם להקמת מדינת ישראל ולבנייתה. עוד נכתב בהודעה כי "ההחלטה בדבר גיבושה של התוכנית החדשה התקבלה על רקע המציאות, שבה דור ניצולי השואה האחרונים הולך ונעלם. מציאות זו דוחקת בנו, כמערכת האמונה על חינוכו של הדור הצעיר, להנציח באופן ראוי ומשמעותי את זיכרון השואה".

בהודעת משרד החינוך צוין כי "התוכנית מדגישה את ההיכרות עם סיפור השואה ועם המורשת היהודית-ציונית והמורשת ההומניסטית-אוניברסלית כנדבכים מרכזיים. באמצעות אלה תובטח העברת הזיכרון מדור לדור, כך שיהיה חלק מהזיכרון הקיבוצי של עם ישראל ומההיסטוריה שלו".

המשרד מסביר כי ניסיון העבר מלמד שמורים רבים נוהגים לטפל בנושא השואה בהרחבה לקראת יום הזיכרון לשואה. הם חשים חובה מוסרית לעסוק בנושא עם תלמידיהם, אף שלא הוכשרו לכך באופן מסודר. משום כך, לאורך השנים אירעו מקרים רבים שבהם מורים חשפו את התלמידים לאירועים מתולדות השואה ולמקורות תיעודיים שאותם התקשו התלמידים הצעירים להכיל. בעבר היו מקרים שבהם תלמידים צעירים צפו עם מוריהם בסרטי תעודה העוסקים בהשמדה והתקשו להתמודד עם המראות. גם מבקר המדינה נדרש לנושא ובשנת 2009 ציין בדו"ח כי משרד החינוך לא הנחיל את זיכרון השואה בכל שכבות הגיל וכי עיגן את הנושא רק בתוכנית החובה לבחינות הבגרות בהיסטוריה.

גננות ומורות לכיתות הנמוכות סיפרו ל"הארץ" כי הן זקוקות מאוד להכשרה מעמיקה כיצד לגשת לנושא, אף שרובן היו מעדיפות לא לעסוק בו עם ילדים רכים. אחת הבעיות הניצבות בפניהן היא שבימים שלקראת יום השואה ובמהלכו, המרחב הציבורי מתמלא בביטויים שלו, שרבים מהם לא מותאמים לילדים. כך, גם אם היו רוצות להימנע לחלוטין מעיסוק בנושא, הן נאלצות להסביר לילדים מדוע יש צפירה, או להגיב לסיפורים קשים שילדים מביאים מהבית.

גננת מאזור המרכז סיפרה כי היא עובדת בגן הנמצא בסמוך לבית ספר יסודי, והוחלט לקחת את ילדי הגן לטקס של בית הספר. "הטקס הזה ממש לא מתאים לילדים קטנים", היא אומרת. "נאלצתי להכין את הילדים לזה, אמרתי להם שאני אהיה לידם והם יכולים לתת לי יד. אם הייתי בגן עירוני רגיל לא הייתי מתעמקת בזה, אבל לצערי אני חייבת להכין אותם לטקס".

היא הוסיפה כי "צריך להכין את הילדים לצפירה כי אי אפשר להתעלם מזה והם נבהלים ממנה. אני הסברתי שהצפירה היא לזכר אנשים שנהרגו במלחמה. אני שואלת את עצמי הרבה למה צריך את זה. אבל כשניסיתי לראות מה הם יודעים גיליתי שהם יודעים הרבה מהבית והסביבה, ואין לי ברירה, אני לא יכולה להתעלם מזה לחלוטין. הילדים באים לגן עם ידע מוקדם ושואלים על הנושא הזה. אני חייבת לדעת מה לענות להם".

לדבריה, הסמיכות של יום הזיכרון לשואה ולגבורה ליום הזיכרון לחללי צה"ל הופכת את העניין למורכב אף יותר. "כל התקופה הזו היא מאוד דחוסה", היא אומרת. "גם ל"ג בעומר זה חג עם אתוס אלים, אז כל החודש הזה קשה. אני מנסה לא לדבר יותר מדי על תכנים של צבא ומלחמה ומרד. אבל מה לעשות שאלה תכנים שכן מעניינים את הילדים – חרבות, קרבות ומלחמות".

גננת אחרת, שעובדת בגן בשכונה שהיא מגדירה כשכונת מצוקה, סיפרה על קשיים גדולים אף יותר: "יש ילדים שהגיעו עם סיפורי זוועות מהבית. ילד אחד הלך והפחיד את כל הגן ואמר שאמא שלו אמרה לו שמי שלא עומד בצפירה השוטרים באים ולוקחים אותו לשואה. היה עוד ילד שסיפר על זה ששרפו יהודים חיים ואז ילד אחר אמר, 'כן, ושתו להם את הדם'. זה הציב אותי בסיטואציה מורכבת, שחייבה אותי להתייחס לתכנים שברור שהייתי מעדיפה להימנע מהם בגילים האלה". היא מסבירה ומדגישה כי "כל הפחדים של הילדים עולים ביום הזה. אני עובדת בשכונה קשה וזה עורר הרבה פחדים אצל הילדים, כי הם באמת לא ילדים מוגנים. אני השתדלתי לשדר כמה שיותר עסקים כרגיל".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ