דו"ח מבקר המדינה |

עמותת אלע"ד קיבלה מהרשויות פרויקטים ללא מכרז ופעלה וללא פיקוח

את עיקר הביקורת מתח המבקר על רשות הטבע והגנים, שלא פיקחה על תפעול אתר עיר דוד וניהולו הכלכלי. בנוסף, רשות העתיקות לא פיקחה על המיזם לסינון עפר מהר הבית שמפעילה העמותה

ניר חסון
ניר חסון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
ניר חסון
ניר חסון

דו"ח מבקר המדינה מותח ביקורת על רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות והחברה לפיתוח הרובע היהודי בשל ההתנהלותם מול עמותת אלע"ד. העמותה, שעוסקת בייהוד אזור סילוואן, מנהלת את הגן הלאומי עיר דוד מטעם רשות הטבע והגנים (רט"ג). על פי הדו"ח, לעמותה נמסרו מיזמים ללא מכרז, רשות העתיקות לא פיקחה על עבודות ארכיאולוגיות שביצעה העמותה ורט"ג לא פיקחה על העמותה בניהול הגן ולא קיבלה נתונים לגבי הניהול הכספי של האתר. בנוסף, החברה לפיתוח הרובע היהודי, חברה ממשלתית, השכירה לעמותה ללא מכרז ובמחיר זול את אחד האתרים הארכיאולוגים החשובים בירושלים.

המבקר מתח ביקורת נוקבת על מספר הסכמים שחתמו גופי המדינה עם עמותת אלע"ד. בשנת 2005 נחתם הסכם בין רשות הטבע והגנים לבין העמותה, לפיו אלע"ד תקבל לידיה את ניהול אתר עיר דוד. ב-2012 הוכנסו בהסכם שינויים בעקבות עתירה של עמותת עיר עמים לבג"ץ נגד הפרטת הגן הלאומי לידי העמותה.

מטיילים בעיר דוד. המבקר: רט"ג לא מציעה חלופה לשירותי ההדרכה של אלע"דצילום: אוליבייה פיטוסי

למרות שבג"ץ קבע כי הניהול חייב להיות בידי רשות הטבע והגנים ובידי העמותה יש להותיר רק את תפעול האתר, מצא המבקר כי במשך שנה, בין פברואר 2015 לפברואר 2016, לא מינתה רט"ג מנהל לאתר עיר דוד והאתר פעל ללא מנהל.

עוד קבע המבקר כי בניגוד לפסיקת בג"ץ, לא פעלה רט"ג ליצירת חלופה לשירותי ההדרכה שמספקת אלע"ד באתר, גם שלוש שנים לאחר הפסיקה. המבקר מצא גם שרט"ג לא מפקחת על הדיווחים שמוסרת אלע"ד בנוגע להכנסות וההוצאות של הגן הלאומי. "נמצא כי העמותה מסרה לרט"ג כמה דיווחים בנוגע לשנה מסויימת ובכל דיווח צויין מספר מבקרים אחר: רט"ג לא דרשה מן העמותה הסבר בנוגע לכך", כתב המבקר ובמקום אחר הוסיף: "נמצא כי עד מועד סיום הביקורת לא קיבלה רט"ג מהעמותה חלק מהמסמכים שדרשה ממנה (...). משרד מבקר המדינה מעיר לרט"ג כי תלותה בקבלת נתונים מן העמותה מצביעה על התפרקותה מן האחריות המוטלת עליה לניהול הפעילות הכספית של אתר עיר דוד".

בנוסף הכירה רט"ג בהוצאות שונות של אלע"ד – למשל, על מכון המחקר שלה ועל הוצאות שכירות – כהשקעה בגן הלאומי. "משרד מבקר המדינה רואה בהתנהלות זו של רט"ג מחדל, שבגללו לא התאפשר לה לפקח באופן ממשי על פעולותיה הכספיות של העמותה בנוגע לאתר", נכתב בדו"ח.

המבקר קובע גם כי המיזם לסינון העפר מהר הבית שפועל בתוך הגן הלאומי עמק צורים, נמסר לאלע"ד ללא מכרז. המיזם מיועד לאתר ממצאים ארכיאולוגים בשפכי עפר שהוצאו מהר הבית בעקבות חפירות לא חוקיות של הווקף. רט"ג, קובע המבקר, אפשרה לעמותה להפעיל במשך כעשור את המיזם מבלי שנחתם כל הסכם ומבלי שפורסם מכרז. בנוסף, רשות העתיקות לא פיקחה כראוי על העבודה הארכיאולוגית המתבצעת במקום. באופן דומה איפשרה רט"ג לאלע"ד להפעיל מיזם של חפירה לימודית בהר ציון, שוב ללא מכרז וללא פטור ממכרז.

מנהרות עיר דודצילום: אוליבייה פיטוסי

במהלך פעולות הביקורת מצאו אנשי המבקר טיוטת הסכם בין אלע"ד לבין רשות העתיקות על הרחבת החפירות הארכיאולוגיות באזור עיר דוד לחמש השנים הבאות. למרות שמדובר בשטחים שבניהול רט"ג, היא לא צד להסכם וכן ההסכם לא כולל את גבולות שטחי החפירה המתוכננים.

המבקר מצא גם ליקויים בהסכמים שחתמה החברה לפיתוח הרובע היהודי – חברה ממשלתית בשליטת משרד השיכון – עם עמותת אלע"ד. בין היתר, חתמה החברה על הסכם לניהול "פיר וורן", מערכת מים תת קרקעית קדומה בלב עיר דוד ומהאתרים הארכיאולוגים החשובים בירושלים, שנמצאת בבעלות החברה הממשלתית, ללא מכרז. ההסכם הוארך מבלי שנבדק השווי האמיתי של האתר ולמרות הגידול העצום במספר המבקרים במקום.

ב-2014 חתמה החברה הממשלתית על הסכם נוסף, שאמור להעביר לאלע"ד גם את השליטה בגן הארכיאולוגי דוידסון, הסמוך לכותל המערבי. גם הפעם לא נערך מכרז ולא נבדקה הכדאיות הכלכלית של ההסכם. ההסכם הזה עומד בלב דיון משפטי בבית המשפט העליון, לאחר שהמדינה ביקשה לבטל אותו.

המבקר גם מותח ביקורת על רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שחתמה על הסכמי חכירה עם אלע"ד ועם החברה לפיתוח הרובע היהודי על אותם שטחים בעיר דוד וגרמה בכך לחוסר בהירות בנוגע למי הזכויות בשטח.

לסיכום כותב המבקר: "התנהלותם של כלל הגורמים המעורבים: רמ"י, החברה ורט"ג, יצרה אי-בהירות בדבר הזכויות וההחזקות במקרקעין, שכאמור מצויים באזור רגיש ביותר, והביאו להחלשת מעמדן של החברה ורט"ג בשטחי עיר דוד והעברתן לידי גוף פרטי ללא פיקוח הולם ובניגוד לכללי מינהל תקין - עד כדי התפרקות המדינה מסמכויותיה. נוכח הממצאים החמורים העולים מביקורת זו, ובייחוד נוכח הרגישות המיוחדת של אתרים אלה, על רט"ג, החברה ורשות העתיקות, מתוקף היותן נאמנות הציבור, לבצע הפקת לקחים מדו"ח זה, לבחון את מכלול פעילותן באזור, להבטיח את התיאום ביניהן ולבצע פיקוח הולם על פעילות העמותה מטעמן באזור".

הגן הארכיאולוגי דוידסוןצילום: אמיל סלמן

מרט"ג נמסר בתגובה: "רשות הטבע והגנים מקבלת את עיקר הדו"ח בברכה ורואה בו מחמאות לניהול ולשקיפות אך גם לוקחת על עצמה לתקן את הנושאים החשובים שהועלו בדו"ח וראויים לתיקון. רשות הטבע והגנים מבצעת פיקוח כנדרש על פי ההסכם על פעילותה של עמותת אלע"ד. בעקבות דו"ח המבקר, קיימנו דיון בנושא וביצענו מספר שינויים על מנת לבצע פיקוח הדוק יותר. בנוגע להתקשרויות ללא מכרז, החל תהליך לבחינת הסדרת הפעילות בעמק צורים החל עוד לפני עבודת המבקר. בימים אלה אנו נמצאים במהלך מכרז לפעולת סינון העפר בעמק צורים. יש לציין שלפי החוק אין לרשות חובת מכרז כאשר מעל 50% מימון לפעילות מגיע מהיזם. בנוגע להסכם בין רשות העתיקות לעמותת אלע"ד - שלושת הצדדים הנוגעים בדבר עובדים על ניסוח הסכם הנכון ביותר". בנוגע לבעיית הבעלות על הקרקע, נמסר מרט"ג כי הנתונים לא היו ידועים לרשות ובעקבות הדו"ח החלה הרשות לפעול מול רמ"י להסדרת החלקות.

מעמותת אלע"ד נמסר בתגובה: "העמותה מפעילה את אתר עיר דוד בהתאם להנחיות מנהלת האתר - רשות הטבע והגנים הלאומיים, ובהתאם להסכם שנחתם ואושר על ידי בית המשפט העליון בשנת 2012. כפי שמצויין בדו"ח, שיתוף פעולה פורה זה הביא להצלחה חסרת תקדים של האתר. מאות אלפי מבקרים פוקדים את עיר דוד מדי שנה והאתר הולך ומתפתח באופן מתמיד. חלק מהליקויים המופיעים בדו"ח כבר תוקנו בשטח והעמותה ממשיכה לפעול על פי הנחיית רט"ג לתיקון יתר הליקויים. העמותה תמשיך בהנגשת ההיסטוריה והמורשת של ירושלים לרווחת מאות אלפי המבקרים מהארץ ומהעולם".

מהחברה לפיתוח הרובע היהודי נמסר כי "מאז פניית מבקר המדינה החלה החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בטיפול אינטנסיבי בממצאים אותם העלה המבקר. החברה מוקירה ומכבדת את משרד המבקר ובתקופה זו משלימה את הטיפול בממצאים ובהערות המבקר, גם באלו בהם החברה לא ראתה עין בעין עם המבקר.

"יצוין כי חלק מהממצאים שעלו בדו"ח אינם רלוונטיים - אם משום סיום כהונת אישים שונים, ואם משינוי נסיבות. החברה מודה למבקר על הדיאלוג הפורה, העלאת הנושאים השונים והסבת תשומת לבה לתחומים בהם נדרש תיקון ושיפור".

רשות העתיקות מסרה למבקר כי "מזה שלוש שנים שהעבודות לסינון העפר נמצאות תחת פיקוח והחל מהשנה הן גם יחייבו קבלת רישיון חפירה מסודר".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ