חגיגות עצמאות מאופקות ברמאללה - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ