משרד הבריאות מקדם החרגה של קנאביס רפואי מפקודת הסמים המסוכנים - בריאות - הארץ