דיונים לתוך הלילה לחתימה על ההסכם בין הרופאים המתמחים לבין נציגי האוצר

דן אבן
דן אבן

נציגי הרופאים המתמחים והאוצר דנו אתמול לתוך הלילה בניסיון להגיע להסכם סופי לסיום מאבק המתמחים שנמשך זה ארבעה חודשים. אף כי בתחילה תוכנן טקס חתימה חגיגי שאמור היה להיערך אמש, נאלצו הצדדים לדחות אותו כדי לסגור את כל סעיפי ההסכם.

אתמול בשעות הצהריים נתנה נציגות הרופאים הצעירה - המייצגת את הרופאים המתמחים - את האישור הסופי להסכם. מתמחי בית החולים איכילוב, שעיכבו שלשום את החתימה אמנם הצביעו אתמול נגדו, אך הבהירו כי יקבלו את דעת הרוב. בסיכום קולות המתמחים מכלל בתי החולים התברר כי ההסכם עם האוצר אושר ברוב של 269 קולות בעד, לעומת 163 נגד. "נכבד את החלטת הרוב, ונתייצב מאחורי ההבנות שהושגו", נמסר מנציגות הרופאים.

לצד החתימה על מסמך העקרונות, הודיעו רופאים מתמחים על כוונתם למשוך את מאות מכתבי ההתפטרות מהנהלות בתי החולים, לאחר שייחתם ההסכם סופית. במסגרת ההסכם, כפי שגובש עד כה, הוחלט על שורת הטבות למתמחים, שעלותם הכוללת 150 מיליון שקל, מעבר לעלות ההסכם שנחתם בין ההסתדרות הרפואית לאוצר בסוף חודש אוגוסט, המסתכמת בכ-3.1 מיליארד שקל.

הסעיף המשמעותי ביותר בעבור המתמחים בהסכם החדש כולל בחינה מחדש של הסכם הרופאים התקף עד שנת 2019 כבר בעוד כשלוש שנים, החל מינואר 2015 ולא יאוחר מסוף מארס באותה השנה. במסגרת בחינה זו תוקם ועדה שבה יהיו חברים נציגי שני הצדדים והחלטותיה מתקבלות רק בהסכמה מלאה, שתבדוק, את "ביצוע הוראות ההסכם הקיבוצי ויישומו", כפי שמוגדר בהסכם, ואת המצב בפועל לנוכח סעיפי ההסכם. כן הוחלט כי אם ייווצרו מחלוקות בוועדה, אלו יועברו להליך גישור קצר, ואם גם הגישור לא יוביל להסכמות, יעברו המחלוקות להכרעה מחייבת של בורר.

בין השאר, סוכם כי החל משנת 2012 יינתן מענק לכל מתמחה בסכום של 60 אלף שקל ברוטו עד סוף תקופת ההתמחות: 20 אלף מתוכם ינתנו בתום שלב א' של ההתמחות ו-40 אלף נוספים בתום שלב ב', כלומר בסיום ההתמחות. עם זאת, מתמחים שסיימו את אחד משני השלבים ב-2011 יקבלו מענק מופחת בגובה 15 אלף שקל. כמו כן הוחלט בהסכם החדש על מתן תגמול לרופאים מומחים צעירים שיידרשו לבצע משמרות ערב ברפואה הציבורית, על מתן יום מנוחה שבועי לרופאים המבצעים תורנויות בסופי שבוע, מעבר ליום המנוחה שהם מקבלים לאחר תורנות לילה.

המתווכים בהליך ההידברות, השופט בדימוס פרופ' יצחק זמיר ופרופ' עו"ד מוטי מירוני מאוניברסיטת חיפה, הצליחו להביא להסכם בין המתמחים לאוצר תוך שבועיים, וזאת לאחר ארבעה חודשים מאז פרוץ מאבק המתמחים, ושלושה חודשים מאז החל המשא ומתן עם האוצר.

תגובות