אפקט הדומינו של המתחמים ההיסטוריים - אנשי השנה - הארץ