האלוף יאיר גולן - מפקד החזית המתעתעת מכולן - מדיני ביטחוני - הארץ