ההזדמנות להוכיח שהמאבק בשחיתות אינו חזות הכל - אנשי השנה - הארץ