אנשי השנה | כוח לעובדים שינה את פני ההתאגדות בישראל - הארץ