אנשי השנה | יעל אנדורן תצטרך לפרוע את הצ'קים שיאיר לפיד פיזר - הארץ