חשיפת הארץ |

האשמות בין הנציבות למ' התיירות עקב התאבדות עובדת שטענה שהוטרדה מינית

נציבות שירות המדינה טענה שהמשרד לא טיפל כראוי בתלונת עובדת הנציגות בבריטניה, בעוד שבו טוענים בתגובה: התלונה לא היתה בעלת אופי מיני

גידי וייץ
גידי וייץ
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
גידי וייץ
גידי וייץ

לפני כמה שבועות שמה קץ לחייה אזרחית בריטית ששימשה כאחראית ליחסי הציבור של משרד התיירות בבריטניה. חודשים רבים קודם לכן שלחה העובדת מכתב תלונה לראש מינהל השיווק במשרד התיירות, אורן דרורי. היא התלוננה לפניו כי רפי שלו, ראש נציגות משרד התיירות בבריטניה, הטריד אותה מינית והתנכל לה לכאורה. שלו מכחיש את טענותיה.

במכתב ששלח לאחרונה הממונה על המשמעת בנציבות שירות המדינה, אסף רוזנברג, למנכ"ל משרד התיירות, בועז בר ניב, הוא מתח ביקורת חריפה על צמרת המשרד. רוזנברג כותב כי זו לא טיפלה בתלונת העובדת במשך חודשים רבים, ובעיקר לא העבירה בזמן את התלונה לנציבות, כפי שמחייב החוק למניעת הטרדה מינית. התנהלות זו, טוען רוזנברג, לא אפשרה להגיע לחקר האמת בפרשה זו, שאקורד הסיום שלה טראגי.

מכתבו של רוזנברג מגולל את שרשרת האירועים. באוגוסט 2011, הוא כותב, שלחה העובדת את מכתב התלונה שלה לדרורי. זה הועבר אל המנכ"ל ואל בכירים נוספים במשרד. "טענותיה של המתלוננת, בתקציר, הן כי העובד נהג להחמיא לה על הופעתה החיצונית ועל יופיה, להנהיג כלפיה יחס מיוחד, לרמוז לה על קשר אישי רומנטי ביניהם, ואף הציע לה לצאת עמו לטיול על האופנוע שלו", כותב רוזנברג במכתבו. "הוא גם נהג להעיר לה כאשר הופעתה החיצונית לא היתה לטעמו. לטענת המתלוננת, העובד קשר בין נושאים אלה ליחסי העבודה ביניהם, ולעתים קרובות עבר מדיבור מקצועי ענייני לנושאים כאמור.

עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות והעדכונים ישירות אליכם

"בתגובה", ממשיך רוזנברג, "נהגה המתלוננת להתחמק ולא הגיבה לאמירותיו, ואף התעלמה מהצעותיו החוזרות לצאת לטיול על האופנוע שלו. העובד, לטענתה, המשיך ללחוץ עליה בנושא, ואז נאלצה לומר לו באופן מפורש יותר שהוא ‘זקן' או ‘מבוגר' מדי בשבילה. לטענתה, מאז השתנה יחסו כלפיה, והחלה ההתנכלות בעבודה.

"במסגרת ההתנכלות, לטענתה, לא אפשר לה לנהל עמו קשר תקין של שיחות עבודה, היה קר וקצר רוח כלפיה והרבה לצעוק ולהשפיל אותה לפני עמיתיה. כמו כן הטיל עליה משימות רבות משיכלה לבצע וכעס כשלא עמדה בנטל. נוסף לכך ביטל רעיונות שהעלתה, ולאחר מכן יישמם באמצעות עובדים אחרים".

במכתב התלונה לדרורי טענה העובדת כי כבר פנתה אליו כשנה לפני כן. "מתכתובת מייל ששלח מר דרורי ניתן ללמוד כי היה מודע למערכת יחסים שאינה תקנית בין המתלוננת לעובד עוד בקיץ 2010", כותב עתה רוזנברג, "לפי שכתב כי כאשר ביקש העובד לפטר את המתלוננת, מר דרורי סבר כי זה לא ‘נעשה מסיבות ענייניות לחלוטין' ולכן שוחח עם העובד על מנת להניא אותו מכך. עם זאת, אין ביכולתנו להסיק בוודאות כי מר דרורי ידע על חשד לאירוע של הטרדה מינית בשנת 2010".

המתלוננת, מפרט רוזנברג במכתב, טענה עוד כי מרגע שפנתה בראשונה להנהלת המשרד בארץ, "החריף העובד את ההתנכלות לה, על ידי לקיחת סמכויותיה בעבודה והעברת משימות שבתחומי אחריותה לעובדים אחרים ולחברה החיצונית ששכר".

רק בסוף אוקטובר 2011, חודשיים לאחר פנייתה השנייה של העובדת, טרחו אנשי משרד התיירות לבדוק את תלונותיה לעומק. באותו חודש יצא אחד מבכירי המשרד, גדעון שניר, ללונדון כדי לבדוק את האירועים. שבועות אחדים חלפו והוא העביר את סיכום בדיקתו לנציבות שירות המדינה. "בסיכום נכתב כי לא כל העובדים שיתפו פעולה באופן מלא, וכי משיחתו עם העובד עלו בעיקר תלונות שלו נגד עבודתה של המתלוננת", מתאר רוזנברג את תוצאות הבדיקה ההיא. "נראה על פניו כי משיחותיו של מר שניר עם יתר העובדים בנציגות לא ניתן להגיע למסקנה כלשהי בדבר מערכת היחסים בין המתלוננת לעובד ו/או לשפוך אור על תוכן תלונתה. לסיכום התרשמותו כותב מר שניר שהעובד נוהג לנקוט לשון ‘לא עדינה' לא רק כלפי המתלוננת; שהאירועים שתיארה לא נראים לו כהטרדה, אך אין לו הידע, הניסיון והסמכות להחליט בכך; האווירה שם אינה טובה ונדרש פתרון מהיר; המתלוננת והעובד אינם יכולים להמשיך לעבוד יחד".

בחודש דצמבר 2011 ביקשה נציבות שירות המדינה מהמתלוננת לשלוח לה תלונה מסודרת. אלא שבנציבות התקשו לבדוק את טענותיה ולרדת לחקר האמת לאחר שחלף זמן כה רב מאז הושמעו בראשונה. "בשלב שבו הגיע דבר התלונה לידיעתנו, והחומר שנאסף לידינו, נוצר קושי מהותי לבחון את טענותיה של המתלוננת", מנמק רוזנברג למנכ"ל משרד התיירות. "במצב שאליו הגיעו הדברים כבר נחשבה המתלוננת לעובדת בעייתית, שמתלוננת כל הזמן ובפועל כבר אינה עובדת, שכן תחומי אחריותה הועברו ברובם לעובדים אחרים או לחברה החיצונית. אילו הגיעה התלונה בזמן... ניתן היה לבחון באופן אמיתי אם יש בסיס ראייתי לטענת ההטרדה המינית - ואם כן, אם יש קשר בין ההטרדה המינית לשינוי היחס של העובד כלפי המתלוננת בעבודה. כלומר, אם קיימת התנכלות בפועל.

"תיקים מסוג זה נשענים על גרסאות של עדים ועל מהימנות. על דרך הכלל אין בתיקים אלה ראיות חיצוניות או גשמיות שיכולות לסייע בגילוי האמת. לפיכך, ככל שחולף זמן רב יותר בין ההתנהגות לחקירה, הרי היכולת לבצע חקירה יעילה נפגעת באופן קרדינלי. מהסיבה שפורטה לעיל, וכן בשל הרגישות הרבה של תיקים מסוג זה, בשל המורכבות שבביצוע חקירה והדרישה להתמחות משפטית מקצועית - בשל כל אלה נקבע בתקשי"ר ובתקנון על פי סעיף 7(ד)(2) לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 1998, המותאם לשירות המדינה, כי קיימת חובה על כל ממונה בשירות המדינה, שהגיע אליו מידע בדבר חשד לאירוע של הטרדה מינית, לדווח מיד לאגף המשמעת בנציבות שירות המדינה או לממונה על מעמד האשה במשרד - וזו מחויבת להעביר הנושא לטיפולנו באופן מיידי.

"עוד נקבע שם האיסור על ביצוע כל בירור על ידי גורמים במשרד, ואף על ידי הממונה על מעמד האשה, מלבד גביית התלונה מהמתלוננת. לא למותר לציין כי כבר ננקטו הליכים משמעתיים נגד ממונים שהפרו חובתם זו ונמנעו מלדווח על חשדות לאירועים של הטרדות מיניות שהגיעו לידיעתם.

"לאור האמור לעיל, עולה כי אופן הטיפול שננקט על ידכם בתלונתה לא עמד בכללים המחייבים הקבועים בתקשי"ר, לפי שמר דרורי לא דיווח על טענותיה בשלהי 2010 (אם ידע כבר אז על חשד לאירוע של הטרדה מינית), או למצער לפי שהנושא לא הועבר לטיפולנו עוד באוגוסט 2011 - אז פנתה המתלוננת בתלונה על הטרדה מינית והתנכלות באופן ברור ורשמי".

באותו חודש שבו שלחה העובדת את "התלונה המסודרת" לנציבות שירות המדינה התקבלו בנציבות העתקי מכתב תלונה אחר: מכתב ששלח רפי שלו בנוגע לדיווחים כוזבים כביכול שהגישה העובדת על היעדרות מהעבודה לצורך טיפולים רפואיים. זה היה רק זמן קצר לפני ששמה קץ לחייה.

בסיום מכתבו ממליץ רוזנברג לנקוט צעדים נגד שלו: "לנוכח האמור לעיל, עולה כי אופן הטיפול שנקטתם בתלונתה לא עמד בכללים המחייבים... נמסר לנו כי הוחלט להשיב את העובד ארצה בקיץ הקרוב. לנוכח תוצאותיה הטרגיות של פרשה זו, ובהתאם לממצאים שעלו מהבירור שנערך, נראה כי יש מקום לשקול להקדים השבתו ארצה".

ל"הארץ" נודע כי לאחרונה פנה פרקליט לונדוני, המייצג את האיגוד המקצועי שאליו השתייכה המנוחה, למשרד התיירות ודרש לקבל פירוט מלא של השתלשלות האירועים. ייתכן שזו הכנה לתביעה עתידית נגד המשרד.

ממשרד התיירות נמסר בתגובה: "בנובמבר 2010 פנתה עובדת הלשכה בלונדון לסמנכ"ל השיווק בישראל והתלוננה כי אינה מסתדרת עם הממונה עליה מר שלו. לטענתה, מר שלו היה מעביד קשה ותובעני. חשוב לציין כי תלונתה, בכתב ובעל פה, לא כללה שום התייחסות להטרדה בעלת אופי מיני. מאחר שכך, על פי חוק לא היה צורך לשולחה לנציבות. סמנכ"ל השיווק שוחח עם העובדת ועם מר שלו והביא להסדרת היחסים ביניהם. לאחר התלונה והטיפול דיווחו לסמנכ"ל השיווק הן העובדת והן מר שלו כי יחסי העבודה ביניהם שופרו והם סבירים.

"מאותו שלב ועד אוגוסט 2011, במשך 10 חודשים, לא הועברה ולא נשמעה כל תלונה מצדה של העובדת. ב-1 באוגוסט 2011 נמסר לעובדת כי בעקבות רה-ארגון של הלשכה תופסק העסקתה. הוחלט ששירותי יחסי הציבור הפנימיים (שעליהם הופקדה) יועברו לחברת יחסי ציבור חיצונית והלשכה תתמקד מעתה בעבודה עם סיטונאים. ב-25 באוגוסט 2011, לאחר שנאמר לעובדת כי תופסק עבודתה, היא שלחה פנייה נוספת, ובה התלוננה - לראשונה - על אמירות בעלות אופי מיני מצד מר שלו.

"בו ביום שהתקבלה תלונה זו, החלו מנכ"ל המשרד, סמנכ"ל משאבי אנוש והמחלקה המשפטית בטיפול בה. המחלקה המשפטית התייעצה באותו יום בעל פה עם היועץ המשפטי של הנציבות, עו"ד רון דול, והוא הפנה אותה לעמיתו במשרד החוץ. זה הפנה אותנו לעו"ד נעמי אלדובי, המטפלת בתלונות מסוג זה. הואיל ומדובר בעובדת זרה וחלים על המקרה גם דיני המדינה שבה היא עובדת, נוצר הצורך להתייעץ עם הייעוץ המשפטי של הלשכה בלונדון. בתיאום עם הגורמים האמורים סוכם כי התלונה תתברר פנים אל פנים עם העובדת בלונדון ומיד לאחריה יועבר המקרה לטיפול בנציבות.

"בו זמנית נמסר לעובדת כי תלונתה נמצאת בטיפול, וכי עד לאחר בירורה הליך הפיטורין אינו חל עליה והיא לא תיאלץ לעזוב את עבודתה. בשל החגים נדחתה הפגישה של סמנכ"ל משאבי אנוש עם העובדת לאוקטובר 2011. מיד לאחר החגים טס הסמנכ"ל ללונדון, תחקר את כל העובדים בלשכה וקיים פגישה בנושא הפיטורין עם העובדת, עורך הדין של האיגוד המקצועי ועורכת הדין המייצגת את המשרד בלונדון. לאחר מכן ישב עם העובדת במשך שעתיים ובירר איתה ישירות את התלונה. הוא הבהיר לה שכל זכויותיה יישמרו והנושא יועבר לטיפול הנציבות.

"מיד עם חזרתו לארץ הוגשה התלונה לנציבות והועברה לטיפולה בצירוף כל החומרים הרלוונטיים. לאחר בדיקה והתייעצות עם הנציבות נמסר לנו כי לנוכח הנסיבות המצערות, היינו התאבדות המתלוננת בדצמבר 2011, אין אפשרות להמשיך בנקיטת צעדים משמעתיים כלפי מר שלו. מן הראוי לציין כי מר שלו יסיים את תפקידו ולא יוארך מינויו בשלב זה. משרד התיירות בוחן, בין השאר, את פרישתו המוקדמת לגמלאות ופרסם כבר מכרז למחליפו בתפקיד".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ