בית המשפט העליון פרסם את נימוקי השופטים שדחו את העתירות נגד הקמת הממשלה. השופטים התייחסו בהרחבה לבעייתיות במצב שבו נתניהו ירכיב את הממשלה, אך קבעו כי מדובר בהחלטה פוליטית המשקפת את רצון הבוחר ולכן אין מקום להתערב בה

נטעאל בנדל
40 תגובות לכתבה

עוד כתבות