משפט ופלילים

הפרקליטות לא העבירה להגנה בתיק 4000 חומרי חקירה רלוונטיים, וכעת המשפט יתעכב בשלושה שבועות - שבהם ידונו הצדדים בראיות שיש להעביר לרה"מ לשעבר, ותתחדד השאלה מהי "היענות חריגה" שהופכת סיקור לשוחד. 5 הערות על המשפט

נטעאל בנדל

עוד כתבות