דו"ח המבקר: 60% מעברייני המין משתחררים בלי שעברו טיפול בכלא - משפט ופלילים - הארץ