תומר זרחין

דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (שני) קובע כי יחידות החקירה והתביעה המשטרתית וכן פרקליטות המדינה, אינן מקפידות לפעול לפי הוראות החוק והפסיקה הקיימות ואינן אוכפות את המדיניות והנהלים שהן עצמן קבעו. המבקר, מיכה לינדנשטראוס ,מצא שגופים אלה עושים שימוש שגוי בעילות סגירת התיקים וכי מקבלי ההחלטה סגרו חלק ניכר מהתיקים מבלי שנימקו את החלטתם כראוי או מבלי לנמקה כלל. כמו כן, יחידות החקירה סגרו תיקים ללא סמכות ובחלק ניכר מהתיקים הקצינים הממונים לא כללו המלצה בעניין אופן סיום הטיפול בתיק, וזאת בניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

המבקר התמקד בליקויים חמורים שמצא בעבודת המשטרה והפרקליטות בסגירת תיקי חקירה מחוסר עניין לציבור. הדו"ח חושף כי תיקי חקירה נסגרו מחוסר עניין לציבור ללא הצדקה, בניגוד לכללים וללא נימוק. עוד נמצא כי תיקים רבים שהועברו ליחידות החקירה של המשטרה להשלמות חקירה נסגרו בשל היעדר עניין לציבור מבלי שהושלמו החקירות הנדרשות. בדו"ח, שעיקריו נחשפו ב"הארץ" ביולי השנה, קובע המבקר כי במשרד היועץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות לא גובשה במהלך השנים מדיניות כללית ואחידה להעמדה לדין וסגירת תיקים בעבירות כמו אלימות ברחובות, בכבישים ובמועדונים, המשפיעות על איכות החיים של הציבור.

דו"ח מבקר המדינה: הסיקור המלא

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס.צילום: פיטוסי אוליבייה

יש לציין כי בית המשפט העליון ניסח את אמות המידה שנועדו להנחות את התובע בהחלטתו שלא להעמיד לדין בשל היעדר עניין לציבור. לפי הנחיה זו, החלטה כזאת יכולה להתקבל לאחר שקילת חומרת המעשה, הנסיבות האישיות של החשוד ושל קורבן העבירה בנוסף לאינטרסים חיוניים של המדינה, שיקולים מוסדיים של התביעה ושל בתי המשפט ועוד. עקרונות אלה עוגנו בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה. נוסף על כך, קבעו היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה והמשטרה הנחיות ספציפיות בדבר העמדה לדין בעבירות מסוימות הכוללות פירוט של נסיבות מיוחדות בהן יוחלט לסגור את התיק בשל היעדר עניין לציבור.

הבדיקה של המבקר נערכה ב-2010 באמצעות מדגם סטטיסטי מייצג, בו נכללו 619 תיקי עוון ופשע שנחקרו ונסגרו בשנת 2009 כנגד חשודים בגירים בעילה של היעדר עניין לציבור. המדגם נועד לייצג את כלל התיקים שנסגרו באותה שנה בשל טיעון זה, שמספרם הכולל עמד על יותר מ-46 אלף תיקים, רובם המכריע נסגרו ביחידות החקירה של המשטרה ובמחלקת התביעות המשטרתית ומיעוטם בפרקליטויות.

המבקר מצא כי 14% מתיקי המדגם נסגרו בשל היעדר עניין לציבור, למרות שלא עמדו בתנאים הקבועים בהנחיה ספציפית או בהנחיה כללית. בנוסף, התברר שאי יישום מדיניות התביעה בולט בעבירה של החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית למרות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מ-1985, האוסרת לגליזציה של שימוש בסמים מכל סוג שהוא. מהביקורת עלה כי כ-37% מתיקי המדגם שעניינם החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית נסגרו במשטרה - ביחידות החקירה והתביעה - בשל היעדר עניין לציבור, אף שלא עמדו בתנאים שנקבעו בהנחיה. עוד עלה כי כ-43% מהתיקים האלה נסגרו בלי שיחידות החקירה והתביעה החתימו את החשודים על בקשה לסגירת התיק באזהרה, תנאי לסגירת התיק בעילה זו על פי הנחיית היועץ המשפטי.

המבקר מצא גם כי 10% מתיקי המדגם בעבירות מסוג פשע נסגרו בשל היעד עניין לציבור, למרות שעילת הסגירה הנכונה הייתה היעדר ראיות מספיקות להגשת כתב אישום. בנוסף, נמצא כי ב-45% מהתיקים שנבדקו לא נומקה עילת הסגירה או שנומקה בצורה לא מספקת. במקרים מסוימים התברר כי חסרה התייחסות לשיקולים העיקריים המופיעים בהנחיות. ברבע מתיקי המדגם לא נמצא סיכום חקירה.

מבדיקת תיקי המדגם עלה עוד ש-18% מהתיקים שנבדקו הוחזרו להשלמות חקירה. ב-33% מהם לא בוצעו ההשלמות ויחידות החקירה סגרו אותם בשל היעדר עניין לציבור. במקרים אלה, קובע המבקר, נעשה שימוש לא ראוי בעילת הסגירה.

הדו"ח גם מציין כי על היועץ המשפטי לממשלה ועל הפרקליטות בשיתוף המשטרה לגבש מדיניות מרכזית, אחידה ועדכנית להעמדה לדין בעברות בעייתיות ונפוצות. מדיניות שתשקף את המציאות העכשווית ואת עמדות החברה בנוסף עליהם לרענן את מכלול הנהלים וההנחיות בנושא סגירת תיקים בשל היעדר עניין לציבור ולוודא כי כל מקבלי ההחלטות מודעים להם ופועלים לפי אמות המידה שנקבעו.

עוד קובע המבקר כי על היועץ המשפטי לממשלה ועל פרקליט המדינה להקים מנגנון קבוע לפיקוח ובקרה יזומים ושוטפים על עבודת התובעים.

מדוברות המשטרה נמסר בתגובה לדו"ח המבקר על סגירת תיקי חקירה מחוסר עניין לציבור כי: "הביקורת בחנה תיקי חקירה מ-2009. יחידות החקירה של משטרת ישראל מצויות באופן קבוע בהליך בקרה של אגף החקירות והמודיעין כחלק מתכנית העבודה השנתית ובדגש על סוגיית עילות סגירת התיקים, וסמכות הסגירה. בעבירות האלימות, הפיץ האח"מ הנחיות ליחידות החקירה הקובעות תנאים מצטברים שרק בהתקיימם ניתן לסגור תיק חקירה, וכי 'עברינים חוזרים' (רצידיביסטים) בתחום השימוש בסמים יועמדו לדין ותיקם לא ייסגר".

עוד נאמר כי "סוגיית עילות הסגירה נבחנה ארוכות במשטרת ישראל, וב-2006 בוטלה עילת הסגירה 'אי תביעה'. במסגרת יעדי משטרת ישראל שתכליתם הגדלת סיכויי העבריין להתפס, הונחו יחידות החקירה לצמצם את התיקים המוגדרים על"ן (עבריין לא נודע) ולהגדיל משמעותית את מספר כתבי האישום בעבירות המשפיעות. הדוח יילמד ויופקו המסקנות המתאימות".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ