העליון דחה את בקשתו של רומן זדורוב לדיון נוסף בהרשעתו ברצח תאיר ראדה

צוות ההגנה של זדורוב הגיש בפברואר לבית המשפט העליון בקשה לדיון נוסף בגין הרשעתו ברוב דעות בדצמבר. נשיאת העליון מרים נאור: "יש להבחין בין העניין הציבורי לבין דרישות הדין"

שרון פולבר
שרון פולבר

נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור דחתה היום (שלישי) את בקשתו של רומן זדורוב לקיים דיון נוסף על הרשעתו ברצח תאיר ראדה. "גם היותה של סוגיה בעלת תהודה ציבורית או תקשורתית אינה בגדר עילה משפטית לקיום דיון נוסף", אמרה השופטת נאור. "יש להבחין בענייננו בין העניין הציבורי לבין דרישות הדין. בית המשפט לא יורה על קיום דיון נוסף במקום שאין הצדקה משפטית לעשות כן, יהיה העניין הציבורי רב ככל שיהיה".

את הבקשה לדיון נוסף בהרשעתו ברוב דעות בדצמבר הגישו לבית המשפט העליון עורכי דינו, ירום הלוי ומשה שרמן בחודש פברואר. הם ביססו את בקשתם על שלוש סוגיות: ההסתמכות על טביעות הנעל שנמצאו על מכנסיה של ראדה; אי ההתייחסות לטביעות הנעל הנוספות שנמצאו מחוץ לתא השירותים בו נרצחה; ושאלת תמיכתם של השופטים בחוות הדעת לפיה אין התאמה בין הלהב בו הודה זדורוב שהשתמש לבין הראיות הפורנזיות.

באשר לטביעות הנעל שאותרו על מכנסיה של ראדה, שנטען כי הן מתאימות לנעליו הייחודיות של זדורוב, טענו הסניגורים כי שופטי הרוב שנתנו משקל לראיה זו התעלמו מההלכה שנקבעה בפסק הדין מצגורה, במרכזה ערעור על תיק רצח בו קבעו השופטים כי ישנה שורת קשיים בהסתמכות על טביעת נעל כראיה. על כך כתבה הנשיאה נאור כי :"לא נקבעה בפסק הדין הלכה חדשה הסותרת את הלכת מצגורה" והוסיפה כי " מעבר לכך, דעת הרוב בפסק הדין מושא הבקשה קבעה שטביעת הנעל אינה הכרחית לצורך הרשעת זדורוב".

טענתם השנייה של עורכי הדין נגעה להגדרה של מושג "הספק הסביר" ובמסגרתה הם ביקשו לקיים דיון כדי לקבוע כי נכללת בו קשת מצבים ובהם "מצב שבו הודאת נאשם בביצוע עבירה (שהיא הראיה המרכזית נגדו) סותרת סתירה מהותית וחזיתית פרט מהותי השייך לאופן ביצוע העבירה ונסיבותיה. או מצב שבו ראיה מהותית שנמצאה בזירת הרצח, קושרת חד משמעית אדם אחר לביצוע העבירה, ועומדת בסתירה לראיות המפלילות את הנאשם, ולו גם את הודאתו בביצוע". בכך מתייחסים הסניגורים למעשה לטביעות הנעל הנוספות המוכתמות בדמה של ראדה שנמצאו במה שנדמה כמסלול יציאה מהתא, אשר אינן תואמות את טביעת הנעל של זדורוב, ולא זכו להסבר במהלך המשפט. נאור דחתה גם את הטענה הזו, וציינה כי באשר לפרשנות המושג הספק הסביר לא נערך בעניין זה דיון עקרוני והשופטים סקרו ויישמו הלכות קיימות ועל כן אין מקום להורות על השבת התיק.

הקושי השלישי לדעת סניגורי זדורוב הוא ששופטי הרוב לא ייחסו די משקל לכך שתמכו בחוות הדעת של ד"ר מאיה פורמן רזניק מטעם ההגנה לפיה הלהב עמה בוצע חתך בסנטרה של ראדה הייתה משוננת כשזדורוב הודה כי עשה שימוש בלהב חלקה של סכין יפנית. על כך ציין השופט יצחק עמית בדעת הרוב כי לא מדבור בסוגיה מהותית כיוון שהלהב מעולם לא נמצאה ועל כן תהה: "מי לידינו יתקע כי המערער לא סיים לצרוך מחסנית עם להבים משוננים לסכין יפנית? מי לידינו יתקע, כי במהלך העבודות של הריצוף וחיתוך הקרמיקה, הלהב בו המערער השתמש לא השתפשף על עצם אחר, ועקב כך קיבל הלהב, ולו בחלק קטן, את צורת השינון?". סביב סוגיה זו התגלעה מחלוקת בין השופטים, והשופט יורם דנציגר שזיכה את זדורוב כתב בדעת המיעוט כי עמית העלה בעניין זה "ספקולציות שאין להן אחיזה בראיות".  

נאור סברה כי גם חילוקי דעות אלו לא מצדיקים דיון נוסף וכתבה שמדובר בטענה אשר מכוונת בעיקרה נגד התשתית הראייתית וקביעות המהימנות, ועל כן דינה להידחות כיוון שמדובר ב"דיון נוסף ולא ערעור נוסף". נאור הוסיפה וכתבה: "קיומם של חילוקי דעות בקרב שופטי ההרכב אין כדי להוות כשלעצמם עילה לעריכת דיון נוסף. בנוסף, בדיקת חילוקי הדעות מקרוב מצביעה על כך שהמחלוקת היא בעניינים עובדתיים ולא בעניינים משפטיים. דיון נוסף אינו אכסניה לליבון חילוקי דעות כאלו".

דיון נוסף מתקיים רק במקרים חריגים בהם ישנה סוגיה עקרונית שעוגנה בפסק הדין ודורשת דיון בהרכב מורחב של שופטים. זדורוב יוכל עדיין להגיש כעת בקשה למשפט חוזר, הליך שבו יש צורך בהצגת ראיות חדשות ומהותיות.  

תגובות