בג"ץ האריך את תוקפו של החוק הפוטר תלמידי ישיבות מגיוס לצה"ל עד יולי

נטעאל בנדל
לשכת הגיוס תל השומר, ב-2019
נטעאל בנדל

בג"ץ האריך היום (שלישי) את תוקפו של החוק הפוטר תלמידי ישיבות מגיוס לצה"ל עד ל-6 ביולי. תוקפו של החוק אמור היה לפקוע בשבוע שעבר, אך המדינה ביקשה מבג"ץ להאריכו, על בסיס סעיף בחוק יסוד הכנסת שמאפשר לעשות זאת בתקופת בחירות. בקשת המדינה הוגשה חרף הודעתו של שר הביטחון בני גנץ כי לא יבקש מבג"ץ לדחות את פקיעת החוק.

החוק היה אמור לפקוע בשבוע שעבר, אלא שאז הודיעה המדינה לבג"ץ כי החוק צריך להישאר בתוקף עד חודש יולי - שלושה חודשים מיום כינון הכנסת הבאה. בקשת המדינה נסמכת על סעיף 38 בחוק יסוד הכנסת שקובע כי "כל חיקוק שתוקפו היה פוקע תוך שני החודשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד בתוקפו עד תום שלושת החדשים האמורים".

תגובות