תיק טלנסקי ייפתח מחדש, ההקלטות שמסרה שולה זקן יוגשו כראיות

שופטי העליון, שבחנו את הראיות החדשות, החליטו להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי בירושלים, שזיכה את אהוד אולמרט מהפרת אמונים בפרשה

רויטל חובל
רויטל חובל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
רויטל חובל
רויטל חובל

בית המשפט העליון הכריע היום (רביעי) כי תיק טלנסקי, שבו היה מעורב וזוכה ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, יוחזר לבית המשפט המחוזי בירושלים. הנשיא אשר גרוניס, שכתב את פסק הדין, קבע כי ההקלטות שסיפקה שולה זקן לפרקליטות כחלק מהסדר הטיעון והסכם עדת המדינה שנחתם עמה במארס השנה יוגשו כראיות חדשות לבית המשפט.

"לצורכי הבקשה שבה אנו דנים ולגביה בלבד, נראה לכאורה כי נעשו ניסיונות על ידי אולמרט להשפיע על זקן שלא תעיד במשפט", כתב גרוניס, שאליו הצטרפו השופטים סלים ג'ובראן, ניל הנדל, עוזי פוגלמן ויורם דנציגר. עם זאת, הבהיר כי דבריו אינם מהווים ממצא עובדתי בדבר השפעה פסולה של אולמרט על זקן, אלא מתייחסים לבקשה בלבד: "לצורך ההכרעה בבקשה לגביית ראיות נוספות די שנאמר, כי השיח בין אולמרט לבין זקן המוקלט בקלטות מצדיק גבייה של הראיות, כפי שביקשה המדינה. טעם זה יפה גם באשר ליומנים שבהם עוסקת הבקשה, שלא הוגשו לבית המשפט המחוזי בשל אי-עלייתה של זקן על דוכן העדים". עוד קבע גרוניס כי "נוכח טיב החומרים שהוצגו בפנינו, הנוגעים למוקד טענותיה של המדינה בערעור בהתייחס ל'פרשת טלנסקי', ראוי שחומרים אלו יובאו בפני בית המשפט המחוזי, על מנת שזה ישקול את הכרעתו לאורם".

עם זאת, גרוניס קבע כי ההקלטות והתמלילים לא יוגשו במלואם ופירט לאילו מהם מתייחסת ההחלטה. הוא ציין כי אם הבקשה היתה מוגשת מוקדם יותר לבית המשפט המחוזי ניתן היה להגיש את כל הכלול בהקלטות, אולם מכיוון שהתיק נמצא בשלב שלפני מתן פסק דין בערעור הבקשה מתקבלת באופן חלקי. גרוניס ציין כי "בקלטות כלולים קטעי שיחה שאינם רלוונטיים לטענותיה של המדינה בבקשה לגביית ראיות או שיש בהם כדי לפגוע בפרטיותו שלו ושל צדדים שלישיים". צו איסור הפרסום שהטיל גרוניס על תוכן ההקלטות נותר על כנו והוא יוסר רק לאחר שהקלטות יוגשו לבית המשפט המחוזי.

אולמרט בבית המשפט ביוני האחרוןצילום: עמית שאבי

גרוניס התייחס בהחלטתו לנסיבות החריגות של בקשת הפרקליטות, רגע לפני מתן פסק הדין, וכי עצם הגשת בקשה על ידי המדינה היא חריגה בפני עצמה ואף הפרקליטות ציינה כי לא זכור לה הליך כזה. "ראוי להדגיש, כי מתן היתר למדינה במסגרת הערעור להגיש ראיות נוספות, לאחר זיכוי הנאשם בערכאה הדיונית, הוא חריג, וראוי שייוותר חריג", כתב גרוניס. "על המדינה לרכז את מלוא מאמציה בערכאה הדיונית. גביית ראיות נוספות במסגרת ערעור המדינה על זיכוי הנאשם צריכה להיעשות במקרים נדירים בלבד".

אולמרט התנגד לבקשה בטענה שייגרם לו עינוי דין, והוסיף כי ההקלטות אינן ראיות חדשות וכי אין בהן ממש. גרוניס דחה את הטענה וציין כי נגד אולמרט נפתחה חקירה חדשה בעקבות ההקלטות. הוא חשוד בשיבוש הליכי משפט ובהדחת עד בתיקי טלנסקי, ראשונטורס והולילנד, והפרקליטות טרם הכריעה האם להגיש נגדו כתב אישום.

ביוני האחרון התנגד השופט דנציגר להעברת ההקלטות לעיונם של שופטי העליון לפני שיכריעו בבקשת הפרקליטות לפתוח את התיק מחדש, אך היום יישר קו עם עמיתיו. "אמנם, בחוות דעתי האמורה סברתי כי אין מקום שנעיין בראיות שהגשתן מתבקשת, ועל כן ממילא כי דין בקשת הצירוף להידחות. אולם, משחבריי לא סברו כמוני ומשהורנו על הגשת הראיות לעיוננו, אין מנוס מבחינת הבקשה לגופה, בהתאם לחוות דעת הרוב. בהתאם, כמו חברי הנשיא, אף אני סבור כי חרף אמות המידה המחמירות בהן ראוי לבחון את בקשת המדינה - דין הבקשה להתקבל באופן עליו הורה חברי הנשיא", כתב.

משמעות ההחלטה היא ששולה זקן תיחקר ותעלה על דוכן העדים הן לגבי ההקלטות והן לגבי היומנים. היומנים אמנם היו בידי הפרקליטות עוד בעת ההליך בבית המשפט המחוזי בירושלים, אלא שזקן סירבה לעלות להעיד, מה שהפך אותם לבלתי קבילים. חקירתה של זקן על ידי המדינה תוגבל אך ורק לתוכן היומנים והקלטות שלגביהם הוחלט שיוגשו.

גרוניס הדגיש כי ההחלטה אינה מונעת מאולמרט להעלות טענות לאי-קבילות ההקלטות או היומנים: "אין אנו קובעים כי הקלטות או היומנים קבילים כראייה. כל שאנו קובעים הוא, כי התיק מוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שהמדינה תוכל להגישם באמצעות העדתה של זקן. ככל שתועלינה מצד אולמרט טענות שונות באשר לקבילות הראיות, יהיה על בית המשפט המחוזי להכריע בהן".

כיוון שראש ההרכב שדן בתיק טלנסקי, נשיאת בית המשפט המחוזי בירושלים לשעבר מוסיה ארד, פרשה לאחר מתן פסק הדין, ציין גרוניס כי לא יהיה מנוס מלמנות שופט או שופטת אחרים לצורך פסק הדין החדש, כפי שקרה בתיק זדורוב. "חרף זאת", ציין גרוניס, "יש לקוות שגביית הראיות ומתן פסק הדין המשלים ייעשו במהירות הראויה". הדיונים בתיק צפויים להימשך זמן רב, מכיוון שלאולמרט תינתן הזכות להתגונן מפני הראיות החדשות והוא רשאי יהיה לפתוח מחדש סוגיות שכבר הוכרעו. הפרקליטות ציינה בבקשה כי תהיה מוכנה לשלם מחיר כזה.

העד מוריס טלנסקיצילום: תומר אפלבאום

מצוות ההגנה של אולמרט נמסר בתגובה: "אנו מכבדים את החלטת בית המשפט העליון. בכוונתנו להביא בפני בית המשפט המחוזי את כל הראיות הנדרשות לעניין, ואנו בטוחים שגם לאחר שיישמעו הדברים ויתבררו עד תומם - לא יהיה בכך כדי לשנות את ההחלטה לזכות את מר אולמרט בפרשת טלנסקי".

בפרשת טלנסקי, שהביאה לסיום כהונתו של אולמרט כראש ממשלה, הוא הואשם בהפרת אמונים בכך שקיבל מאות אלפי שקלים שלא כחוק ומבלי לדווח על כך מאיש העסקים מוריס טלנסקי. הכספים נשמרו אצל מקורבו של אולמרט, עו"ד אורי מסר. בית המשפט המחוזי זיכה אותו מאשמה בפרשה ביולי 2012, ובספטמבר אותה שנה הוגש ערעור על זיכויו - יחד עם ערעור על זיכויו בפרשת ראשונטורס והערעור על קולת עונשו בתיק מרכז ההשקעות, שבו הורשע ונדון למאסר על תנאי ולקנס בסך כ-75 אלף שקלים.

בית המשפט המחוזי קבע כי ייתכן שהכספים שקיבל אולמרט מטלנסקי שימשו למטרות פוליטיות ולא למטרות פרטיות, וכי מכיוון שקיים ספק סביר בעניין יש לזכות אותו. בחקירתו במשטרה הכחיש אולמרט תחילה שקיבל מטלנסקי כסף, ובהמשך טען כי מדובר בכספים פוליטיים. בדיון בערעור רמז גרוניס כי חלק מהכספים קיבל אולמרט, ובהם מימון שהייתו במלון בוושינגטון, אינם יכולים להיות מוגדרים כפוליטיים. הפרקליטות טענה בערעורה כי בכך הכשיר פסק הדין של המחוזי מצב שבו נבחר ציבור המקבל לידיו עשרות אלפי דולרים ואינו מדווח על כך, מפקיד את הכספים בקופה סודית ומוסר הצהרות כוזבות למבקר המדינה, ובמקביל מסייע לנותן הכספים - אינו עובר עבירה של מרמה והפרת אמונים.

זקן סיפקה לפרקליטות שמונה הקלטות שהוקלטו באייפון שלה ממאי 2011 עד דצמבר 2012. רגע לפני מתן פסק הכרעת הדין בתיק הולילנד, ביקשה הפרקליטות להגיש חלק מההקלטות גם לשופט דוד רוזן הדן בתיק הולילנד, אולם הוא דחה את הבקשה והרשיע את אולמרט בקבלת שוחד, גם ללא ההקלטות. הפרקליטות מתכוונת לבקש להגיש את ההקלטות במסגרת הערעור שהגיש אולמרט על הרשעתו לבית המשפט העליון.

במאי האחרון התייחס פרקליט המדינה שי ניצן לתוכן ההקלטות, כאשר ביקש לפתוח מחדש את תיק טלנסקי. "כעולה משתי הקלטות שהוזכרו וממספר קלטות נוספות שהגיעו לידי הפרקליטות מידיה של זקן בחודשים האחרונים, אולמרט הפעיל אמצעים פסולים כדי לשכנע את זקן שלא תעלה לדוכן העדים בשתי הפרשיות שלפנינו", ציין ניצן. "מהקלטות עולה כי המשיב נקט בשני אמצעים בהקשר זה: הוא דאג לשלם לזקן סכומי כסף נכבדים, בין השאר, ובעיקר, כדי לכסות את הוצאות משפטה; ובה בעת הוא דיבר על ליבה שלא תעלה לדוכן העדים, תוך שהסביר לה כי אם תעשה כן - תשמש עדותה גם לחובתו". זקן עצמה סיפרה בדיון במסגרת הסדר הטיעון בפני השופט רוזן כי אולמרט אמר לה ש"אם תעלה להעיד, אורי קורב (התובע בתיק) ירצח אותה". ניצן הוסיף כי בידי הפרקליטות ראיות "שמקעקעות את הנחתו העובדתית של בית המשפט המחוזי ושמצביעות על כך שבכספי הקופה אצל מסר נעשה שימוש לצרכיו הפרטיים", וכי בהקלטות "נמצא השיח המתיר את הספק שנותר אצל בית המשפט המחוזי".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ