פרשנות |

בפסילת "חוק הפיקדון", הגן בג"ץ על זכויות הדל והגר מפני המחוקק

השופטים קבעו כי החוק שחייב מבקשי מקלט להפריש 20% משכרם לפיקדון פוגע בזכותם לקניין. השופט עמית קרא לילד בשמו: עושק של החלשים ביותר, הפוגע בערכיה של ישראל כמדינה יהודית

מרדכי קרמניצר
מרדכי קרמניצר
מרדכי קרמניצר
מרדכי קרמניצר

תגובות