תיק 4000 |

עורך וואלה לשעבר זומן להשלמת חקירה בעקבות החיפוש החוזר בטלפון של אילן ישועה

נטעאל בנדל
עורך וואלה לשעבר אבי אלקלעי, בחודש מארס
נטעאל בנדל

הפרקליטות הודיעה הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים כי זימנה את עורך וואלה לשעבר אבי אלקלעי להשלמות חקירה בתיק 4000. זאת, בשל תכתובות חדשות על בקשות סיקור שנמצאו בחיפוש החוזר בטלפון של מנכ"ל האתר לשעבר אילן ישועה. השלמת החקירה תיערך בימים הקרובים ביחידה להב 433 של המשטרה. לפי הודעת הפרקליטות, השלמת החקירה נערכת בשל "תכתובות רבות (עשרות במספר) שאותרו בינו לבין ישועה. מדובר בתכתובות שממחישות נושאים שאליהם התייחס אלקלעי בחקירתו". סנגורי הנאשמים - ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' - צפויים להתנגד למהלך.

לפי הודעת הפרקליטות, השלמת חקירה נדרשת מכיוון שהתביעה מעוניינת להציג את הראיות החדשות - שמחזקות לדעתה את כתב האישום - בבית המשפט. הפרקליטות הבהירה כי "מדובר בהשלמת חקירה ממוקדת וקצרה, ביחס לעד אחד בלבד, הנוגעת לנושאים שעליהם העיד ושתכלול תכתובות מתוך חומר החקירה הקיים ומתוך החומר שאותר בהשלמת החקירה". הפרקליטות הבהירה כי השלמת החקירה לא תפריע למהלך המשפט היות שאלקלעי לא צפוי להעיד בתקופה הקרובה. הדיונים במשפט נתניהו צפויים להתחדש לכל המוקדם ב-13 בספטמבר

בחודש יוני הורו השופטים בתיק 4000 לפרקליטות לערוך חיפוש חוזר בטלפון של ישועה בניסיון להתחקות אחר קשריו עם מסוקרים בוואלה. זאת, לאחר שכמה התכתבויות מהטלפון שלו הועברו בטעות לידי ההגנה ולא הופיעו בחומרים שהועברו לסנגורים מלכתחילה. השופטים מתחו ביקורת על הפרקליטות על כך שלא בדקה ולא מסרה לסנגורים חומרי חקירה רלוונטיים בתיק, וקבעו כי זו תעביר את החומרים להגנה. הרכב השופטים בראשות רבקה פרידמן-פלדמן אישר לבדוק את כל ההודעות בטלפון של ישועה המכילות אזכור לגורמים פוליטיים, דוברים, אנשי עסקים, גורמי פרסום, גורמי תקשורת, אנשי רשויות אכיפת החוק ואחרים שהיו בקשר עמו בנוגע לסיקורם באתר. 

צוות התביעה בתיק 4000 טוען כי אין מניעה להציג בבית המשפט גם תכתובות חדשות שהתגלו בטלפון של ישועה לאחר חקירת העדים. "ככלל, התכתובות שהמאשימה מתכוונת להציג לעדים הרלוונטיים אינן אלא דוגמה או המחשה להתנהלות שעליה העידו העדים בחקירותיהם ממילא", נכתב בהודעה לבית המשפט. ואולם, בעניינו של אלקלעי נכתב כי נדרשת השלמת חקירה בשל ההיקף הגדול של החומרים החדשים שנמצאו.

השלמות חקירה לאחר הגשת כתב אישום אפשריות גם ללא צורך באישורו של בית המשפט. ואולם, היו כמה מקרים שבהם הפרקליטות הודיעה לבית המשפט כי תקיים השלמת חקירה, אך לאחר התנגדות הסנגורים מנעו השופטים את ההשלמה. כך למשל, ב-2018 עצר בית המשפט המחוזי בתל אביב השלמות חקירה שרצתה פרקליטות מיסוי וכלכלה לערוך במהלך ניהול המשפט של ראש העיר אשקלון לשעבר איתמר שמעוני. גם שם הודיעה הפרקליטות כי תערוך השלמות חקירה בנוגע לחומרי מדיה דיגיטלית חדשים שנמצאו בתיק.

תגובות