דו"ח מבקר המדינה |

גרירת רגליים, טיוח ובירורים רשלניים; כך מטפלים בתלונות על הטרדה מינית באקדמיה

המבקר מצא שהנהלים למניעת הטרדה מיושמים חלקית. באוני' העברית חבר סגל גובה ותלונה נגדו לא נבדקה, בבר אילן תלונה מתבררת יותר מ-3 שנים

ירדן סקופ
כתבת החינוך של "הארץ"
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים

דו"ח מבקר המדינה שפורסם אחר הצהריים (רביעי) מצביע על שורה של ליקויים באופן התמודדותם של מוסדות אקדמיים בכל הקשור לטיפול בתלונות על הטרדה מינית.

בחודשים מארס 2011 עד אוקטובר 2012 בדק משרד המבקר את האופן שבו מקיימים המוסדות להשכלה גבוהה את החובות המוטלות עליהם לפי החוק למניעת הטרדה מינית. מהדו"ח עולה כי במוסדות מתבצע יישום חלקי בלבד של הנהלים למניעת הטרדה וכי לא התקיימו כנסי הסברה בנושא לסטודנטים ולסגל.

כן נבדק טיפולן של האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בר-אילן בתלונות ובמידע שקיבלו על הטרדות מיניות והתנכלויות שביצעו לכאורה עובדיהן. בבדיקות אלו נמצאו ליקויים חמורים בטיפול של שני המוסדות. בדיקות השלמה נעשו במל"ג ובוות"ת.

הפגנת הסטודנטים נגד טיוח התלונות באוניברסיטת תל אביבצילום: אלון רון

דו"ח המבקר 2013: כל המחדלים, כל הליקויים

עוד עולה מהבדיקה כי בשנים 2010-2008 נקטו כלל המוסדות צעדים משמעתיים בעקבות 38 תלונות: 11 תלונות נגד חברי הסגל האקדמי, 10 תלונות נגד חברי הסגל המינהלי, 11 תלונות נגד סטודנטים ו-6 תלונות נגד אחרים. מתשובות המוסדות לשאלונים עולה שהם לא פרסמו במוסד את דבר נקיטת הצעדים הללו.

עיקרי הממצאים

כל המוסדות להשכלה גבוהה קבעו כנדרש בחוק ובתקנות תקנונים למניעת הטרדה מינית המותאמים לתנאים המיוחדים בהם. אולם אוניברסיטה אחת ו-15 מכללות התעכבו במילוי חובתן ופרסמו את תקנוניהן כמה שנים לאחר שנכנסו החוק והתקנות לתוקף. כמו כן, ארבע אוניברסיטאות - תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, הטכניון ו-20 מכללות פרסמו את התקנון המותאם בעברית בלבד, שלא כחוק.

הטכניון מינה לאחראית לנושא חברת סגל אקדמי שפרשה לגמלאות (פרופ' אמריטוס), ובשמונה מכללות מכהנות אחראיות מקרב הסגל האקדמי בצד אחראיות מקרב הסגל המינהלי. ברוב המוסדות נמנים האחראים עם הסגל האקדמי או המינהלי הפעיל. ראוי לבחון אם הרכב כזה מבטיח אובייקטיביות רבה ככל האפשר בבירור תלונות. ב-23 מוסדות (8 אוניברסיטאות ו-15 מכללות) קיבלו האחראיות והאחראים הדרכה כלשהי, אך רק ב-15 מהם ניתנה הדרכה מקצועית חיצונית. בשש מכללות לא ניתנה כל הדרכה.

מקצת המוסדות לא פרסמו בכל שנה חומרי הסברה בנושא הטרדה מינית לכל העובדים והסטודנטים שלהם כנדרש, ואחרים פרסמו חומרי הסברה באמצעים שלא היה בהם כדי להבטיח שכלל העובדים והסטודנטים במוסדות ייחשפו למידע.

רוב המוסדות להשכלה גבוהה לא קיימו כנדרש בשנתיים וחצי שקדמו למועד הביקורת פעולות הדרכה והסברה. מתוך 29 מוסדות 16 לא ערכו כנסים בנושא לסגל האקדמי, 22 לא ערכו כנסים לסטודנטים  ו-14 לא קיימו כנסים לסגל המינהלי. חלק גדול מהמוסדות שקיימו כנסים לא עודדו השתתפות בהם ולא ידעו כמה משתתפים נכחו בכנסים.

למרות ששילובו של נציג ציבור בלתי תלוי בבית הדין המשמעתי עשוי לתרום להבטחת פעולה אובייקטיבית של בית הדין, רק באוניברסיטה העברית נקבעה השתתפות כזו בהסדרי המשמעת. רק בשניים מהסדרי המשמעת (באוניברסיטאות תל-אביב ובן-גוריון) נכללת דרישה מפורשת שלשופטים, או לפחות לקצתם, תהיה הכשרה משפטית. בשלוש מהאוניברסיטאות (העברית, בר-אילן ובן-גוריון) לא נקבעה במפורש דרישה שבהרכב בית הדין המשמעתי הדן בהטרדות מיניות יינתן ייצוג למינם של הנילון ושל הנפגע. בהסדרי המשמעת של שלוש מהאוניברסיטאות (חיפה, בר-אילן והטכניון) ובתקנון המותאם של מכון ויצמן למדע אין כל התייחסות להליך מינוי התובע, לתפקידו ולכישוריו. רוב האוניברסיטאות לא עסקו בהסדרי המשמעת שלהן באפשרות להשעות עובד במשך ההליך המשמעתי. כן לא נקבעו הוראות שיבטיחו שמירה על יחסים פורמליים בין השופטים לנילונים.

האוניברסיטה העברית: גיבוי לחברי סגל והתעלמות מחשש להטרדה מינית

בביקורת נבדק טיפולה של האוניברסיטה העברית במקרה של תלונה על הטרדה מינית של סטודנטית וחשדות, שהעלו חברי סגל, לגבי אירועים נוספים במוסד. בדיקת תלונה על הטרדה מינית והתנכלות שהגישה סטודנטית נגד חבר סגל אקדמי בכיר העלו כי בעקבות טענותיו של חבר הסגל בדבר ניהול ההליך המשמעתי הכירה האוניברסיטה "בשגיאות שנפלו בתום לב" בהליך. אולם מאחר שטענותיו לא נבדקו, אין לדעת בוודאות מי אחראי לשגיאות אלה.

על פי ההסכם שחתמה האוניברסיטה עם המתלוננת, נשאה האוניברסיטה במלוא הפיצוי בסך של כ-38,000 ש"ח ששולם על ההפרעה שנגרמה ללימודיה. ככלל, תשלום פיצוי מסוג זה במלואו על ידי מוסד להשכלה גבוהה עלול להצביע על גיבוי כביכול לנילון. מסר כזה עלול לגרום לפגיעה נוספת במתלוננת וכן לפגוע בהרתעה כלפי מטרידים פוטנציאליים.

בביקורת נבדק גם טיפולה של האוניברסיטה בטענות שהועלו לפניה לפני שנים מספר ובשמועות שהגיעו לרקטור "מגורמים אחדים", ולפיהן חבר סגל אקדמי בכיר אחר משתמש לכאורה בביטויים גסים שלתוכנם יש קונוטציה מינית. הביקורת העלתה כי הטיפול שהתקיים בעניין זה תועד במכתב ששלחה האחראית לעניין הטרדה מינית (המוגדרת באוניברסיטה כנציבה) לנשיא רק כשנתיים לאחר הטיפול, וגם זאת רק בעקבות תלונתו של אחד מחברי סגל על העיכוב בטיפול. הנציבה לא זימנה את "הגורמים האחדים" האמורים כדי למצות את הבירור הנדרש בנושא וכדי להעריך את מידת הפגיעה בסטודנטים או בחברי סגל. בנוסף, לאחר העלאת החשש נבחר או מונה חבר הסגל לכמה ועדות חשובות של האוניברסיטה.

לפני כמה שנים העלה אחד מחברי הסגל הבכירים לפני הנציבה חשש למקרה של הטרדה מינית באוניברסיטה. הוא ציין כי המקרה חמור שכן מדובר בפגיעה בכמה בני אדם. לא נמצאו מסמכים המעידים שהנציבה או גורם אחר באוניברסיטה פעלו לבירור מקרה זה.

בשנת 2008 קיימה האוניברסיטה כנס בנושא הטרדה מינית לחברי הסגל האקדמי בפקולטה שנגד אחדים מחברי הסגל שלה הוגשו תלונות על הטרדה מינית. מאחר שהשתתפות בכנסים אוניברסיטאיים בנושא זה אינה חובה, ומאחר שהאוניברסיטה אינה נוהגת לרשום את המשתתפים בכנסים, לא ידוע כמה חברי סגל מהפקולטה השתתפו בכנס.

מהאוניברסיטה העברית נמסר בתגובה כי האוניברסיטה "מתייחסת בחומרה רבה לכל מקרה של הטרדה מינית בין כתליה ופועלת בתוקף ליצירת סביבת עבודה ולימודים נקייה מכל סוג של הטרדה. כל תלונה זוכה להתייחסות מיידית ולהמשך טיפול בהתאם להוראות החוק ולתקנון המשמעת. כאשר עולה מבדיקה ראשונית שלתלונה שהתקבלה ישנו בסיס, מקימה האוניברסיטה ועדה משמעת המורכבת מנציגי האוניברסיטה ומנציגי הציבור האמונה על בחינת המקרה".

אוניברסיטת בר-אילן: יותר משלוש שנות טיפול בתלונה על הטרדה והתנכלות

מבדיקת טיפולה של אוניברסיטת בר-אילן בתלונה שהוגשה לה בשנת 2009, ולפיה עובד מינהלי בכיר הטריד לכאורה מינית את מנהלת לשכתו והתנכל לה, עולה כי הטיפול בתלונה נמשך יותר משלוש שנים וחצי ועדיין לא הסתיים. על פי נתונים שהתקבלו מהאוניברסיטה בספטמבר 2012, הוצאותיה על הטיפול בתלונה עד אותו מועד הסתכמו ביותר מ-600,000 ש"ח. להלן הפירוט: ייצוג משפטי - כ-383,000 ש"ח; חקירות - כ-80,500 ש"ח; גישור - כ-114,000 ש"ח; הליך משמעתי - כ-28,000 ש"ח. יצוין כי לפי תקנון המשמעת, על ועדת המשמעת להשלים את הטיפול בתלונה בתוך חודש.

בפברואר 2009 הגישה המתלוננת תלונה בכתב לאחראית לענייני הטרדה מינית (המכונה נציבה) ואף נפגשה עמה. הנציבה התחילה בבירור התלונה רק לאחר שהמתלוננת פנתה אליה שוב בנובמבר 2009. יתר על כן, הנציבה לא קיימה מעקב על מנת לברר מה מצבה של המתלוננת, והאם פסקו ההטרדות וההתנכלויות שטענה כי סבלה מהן. זאת למרות שבדו"ח שהגישה הנציבה היא ציינה כי המתלוננת "חשה פגועה מאוד, חסרת ביטחון ומאוימת מקצועית", וכי הופיעו אצלה הפרעות פיזיות ונפשיות, ולכן הציעה לה להיעזר בשירותי הרווחה באוניברסיטה, המחויבים בשמירת סודיות. לדברי הנציבה, המתלוננת דחתה את ההצעה וטענה "שתוכל להסתדר בכוחות עצמה".  

נשיא האוניברסיטה מינה ועדת שעה להמשך בירור הנושא בעקבות המלצות הנציבה, אך לא קצב לה זמן מוגדר וקצר לבירור הנדרש. בעקבות המלצת ביניים של הוועדה הטיל הנשיא על מנכ"ל האוניברסיטה לנהל באופן בלעדי משא ומתן עם המתלוננת ועם הנילון ולגבש פתרון מוסכם, אף על פי שהמנכ"ל ממונה במישרין על הנילון, ויש ביניהם יחסי עבודה קרובים ושוטפים. המנכ"ל דיווח על פגישות שמתקיימות עם שני הצדדים, אולם לא התקיימה תרשומת מסודרת שלהן.

תקנון המשמעת הנוגע לחברי הסגל המינהלי לא עודכן מאז 1978. בין היתר לא עוגנה בתקנון המשמעת הקביעה כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות, לא נקבע בו הצורך בשקיפות, ולא עוגנה בו האפשרות להתיר לצדדים להיעזר, במקרים חמורים ומורכבים, בעורכי דין בעלי ניסיון בתחום. אף נמשכת עבודת הוועדה כבר 27 חודשים וטרם הסתיימה. לוועדת המשמעת לא הוקצה תקציב מוגדר וההליך מומן מתקציב לשכת המנכ"ל. הצורך לקבל את אישורו של המנכ"ל למימון הוצאות שונות יש בו כדי לפגוע ביכולתה של הוועדה לנהל את ההליך באופן עצמאי ובלתי תלוי. עד מועד סיום הביקורת בנושא לא דיווח הנשיא או מי מטעמו על המקרה לשום מוסד מהמוסדות המנהלים של האוניברסיטה.

מוועד ראשי האוניברסיטאות נמסר בתגובה: "ועד ראשי האוניברסיטאות רואה כל מקרה של הטרדה מינית בחומרה רבה, ומאמין כי יש לנקוט במקרים שכאלה גישה של אפס סובלנות ולטפל בהם באופן יסודי ונחרץ. האוניברסיטאות מטפלות בנחישות בכל תלונה המוגשת אליהן וחוקרות לעומק מידע הנוגע להטרדות מיניות אף במקרים בהם לא הוגשה תלונה, ולא מהססות לנקוט צעדים כלפי כל מי שמפר את החוק - זאת מבלי להתחשב במעמדו או בדרגתו. האוניברסיטאות מחמירות בטיפול בנושא אף מעבר לנדרש על פי החוק, בין היתר באמצעות דיונים משמעתיים לאנשי סגל גם במקרים שבהם נסגר התיק על ידי המשטרה, מיצוי הדין המשמעתי גם במקרה שהמתלוננת חוזרת בה, קביעת תקנון נוקשה למניעת הטרדה מינית והבאתו לידיעת העובדים במגוון של דרכים, וקיום הרצאות יזומות, השתלמויות ואסיפות". 

מאוניברסיטת בר-אילן נמסר בתגובה: "האוניברסיטה מתייחסת בחומרה לעבירות בתחום ההטרדה המינית ופועלת באורח נמרץ כאשר מגיעות תלונות בנושא זה. האוניברסיטה מקבלת את המלצות הביקורת בדבר בחינה מחודשת של התקנון להטרדה מינית – כולל התייחסות למקרים שבהם התלונה עלולה להיות כנגד עובדים בכירים- בעניין הזה כבר נקבעו נהלים מחייבים".

יו"ר התאחדות הסטודנטים, אורי רשטיק, אמר בתגובה לממצאי המבקר כי "לא מתקבל על הדעת, שהסטודנטים והסטודנטיות בישראל יסבלו מחוסר הגנה ומחוסר שיוויון בזכויותיהם, בעקבות השוני בטיפול בהטרדות המיניות בין המוסדות. לכן, התאחדות הסטודנטים תמשיך לפעול במטרה לאכוף את התקנון האחיד על כלל המוסדות האקדמיים ולהגן על הסטודנטיות והסטודנטיות".

עו"ד ליאת קליין, היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, מסרה בעקבות הדו"ח כי "יש להבין כי החיכוך הגבוה בין סטודנטים לסטודנטיות ובין אנשי סגל ומנהלה לציבור הסטודנטים יוצר פוטנציאל להטרדה ולפגיעה. מחויב שינוי מהותי ביישום הראות החוק למניעת הטרדה מינית בקמפוסים. אנו קוראות למוסדות להשכלה גבוהה שאמורים להיות חוד החנית של הקדמה והמאבק לשמירה על זכויות הפרט, לפעול להכשרת כל צוותי הטפול בתלונות, העברת סדנאות להעלאת מודעות, לפעול לכינון תקנון אחיד, והפצת המידע באשר לזכויות השונות שמקנה החוק בקרב הסטודנטיות והסטודנטים, העובדות והעובדים, ולהבטיח סביבת לימודים בטוחה ומוגנת לנשים וגברים כאחד".

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ