דו"ח המבקר

ירידה בתקציב המוקצה לסטודנטים לקויי למידה

בדיקת המבקר העלתה כי בעשור האחרון חל גידול במספר הבקשות לאישורי לקויות למידה, אך התקציב נותר כשהיה. גם בתיכונים המגמה דומה

ירדן סקופ
כתבת החינוך של "הארץ"
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים1
ירדן סקופ
כתבת החינוך של "הארץ"

בדק בחודשים אפריל-אוקטובר 2012, את הטיפול בבעלי לקויות למידה המועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. בבדיקה נמצא כי ב-27 מ-29 המוסדות להשכלה גבוהה שנבדקו פועלים מרכזי תמיכה, אולם אלה נבדלים זה מזה במידה ניכרת, בין היתר בהיקף ובמגוון של השירותים הניתנים במסגרתם וכן במספר אנשי הצוות המקצועי המועסקים בהם.

בדו"ח הביקורת שהתפרסם היום (רביעי) נמצאה שונות גבוהה בין המוסדות להשכלה גבוהה בעניין הנתונים על שיעור הסטודנטים שהיו רשומים כבעלי לקויות למידה במוסד מבין כלל הסטודנטים הלומדים בו. כמו כן, גם מבחינת הסכומים שמקצה כל מוסד לטיפול בסטודנטים לקויי למידה הם שונים.

עוד עולה כי ב-24 מ-29 המוסדות להשכלה גבוהה יש נהלים או תקנון המפרטים את זכויות הסטודנטים לקויי הלמידה, את הנדרש מהם על מנת לקבל מהמוסד הכרה כלקויי למידה ואת ההתאמות לעניין זה. רק בארבעה מהמוסדות יש נהלים או תקנון המיועדים לחברי הסגל המינהלי והאקדמי המפרטים את חובותיהם כלפי סטודנטים לקויי למידה; בשישה מוסדות אחרים יש נהלים או תקנון חלקיים בלבד המיועדים לחברי הסגל המינהלי והאקדמי.

הבדיקה מצאה כי מרבית המוסדות לא הוציאו הנחיות בכתב לחברי הסגל האקדמי על דרכי הוראה מותאמות לסטודנטים לקויי למידה ולא קיימו פעולות הסברה בקרב חברי הסגל האקדמי והמינהלי בנושא. במוסדות המעטים בהם כן התקיימו פעולות הסברה, לא הייתה התייחסות מספקת להתאמת דרכי הוראה לתלמידים לקויי הלמידה.

בשנים 2011-1999 חל גידול משמעותי במספר המוסדות שפנו לות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב ההשכלה הגבוהה) לקבל תקציב לטיפול בסטודנטים לקויי למידה, והן במספר הסטודנטים לקויי הלמידה במוסדות הללו. עם זאת, כמעט לא חל שינוי בתקציב שהקצתה ות"ת לנושא. משמעות הדבר היא שלמעשה חלה ירידה ניכרת בתקציב הממוצע לטיפול בכל סטודנט.

מליאת המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ומליאת ות"ת כמעט שלא דנו בנושא הטיפול בסטודנטים לקויי למידה. בשנים 2012-2002 מיעטו גם ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) והפורומים הפועלים במסגרתו לעסוק בנושא הטיפול במועמדים ללימודים ובסטודנטים לקויי למידה.

המערכת הממוחשבת לאבחון מועמדים וסטודנטים לקויי למידה למוסדות להשכלה גבוהה (מת"ל), אינה מאפשרת אבחון לקויות של סטודנטים ומועמדים דוברי ערבית. עד סיום מועד הביקורת לא הותאמה המערכת הקיימת לדוברי ערבית.

ור"ה, המשמש בפועל כאספה הכללית של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו), הגוף העורך את הבחינה הפסיכומטרית, ומל"ג המשמשת כמאסדרת של מערכת ההשכלה הגבוהה, לא דנו במעמדו של מאל"ו כגורם יחידי המבצע לאורך שנים רבות את הבחינה הפסיכומטרית והמספק את מערכת בחינות המת"ל והשירותים הנלווים לה; הם גם לא דנו בנושא המעקב והבקרה המתבקשים בקשר לפעילות מאל"ו בכלל ובתחום הטיפול בבעלי לקויות למידה בפרט. אין הסדר לפיו גורם חיצוני יברר תלונות של ציבור מקבלי השירות על מאל"ו.

נמשכת העלייה בשיעור התלמידים הזכאים להתאמות בבגרות

בחודשים אפריל-יוני 2012 חזר משרד המבקר ובדק את ההתאמות בבחינות לתלמידים . משרד המבקר מצא כי בחלוף שש שנים מהבדיקה הקודמת, נותרו עיקר המגמות שעליהן הצביע הדו"ח האחרון וחלקן אף התרחבו.

בכל המגזרים חלה עלייה ניכרת בשיעור הנבחנים שאושרה להם התאמה אחת או יותר, לרבות בשני המגזרים שבהם שיעור התלמידים בעלי ההתאמות היה נמוך במיוחד בשנת תשס"ה - הערבי והדרוזי. עם זאת, נותרו פערים גדולים בין האוכלוסיות: בחברה היהודית הכללית ובחברה היהודית-דתית שיעור התלמידים שאושרו להם התאמות הוא כ-40%, והוא גדול פי שניים ויותר משיעור בעלי ההתאמות בחברה החרדית, בחברה הערבית ובחברה הדרוזית.

שיעור שבהם אושרו התאמות רבות (עבור יותר מ-30% מהתלמידים) היה בשנת הלימודים תשע"א 45%, הרבה יותר משיעורם בממצאי הביקורת הקודמת. עוד נמצא בביקורת הנוכחית כי ב-173 בתי ספר (18%) אושרו התאמות ל-50% מהנבחנים או יותר; ב-51 מבתי הספר אושרו התאמות ל-70% מהנבחנים או יותר.

משרד המבקר קובע כי על לנתח את המגמות והנתונים העולים בתחום זה ובעיקר את שיעור התלמידים שאושרו להם התאמות בבחינות בשל לקויות למידה, לצד השוני הנרחב בין מגזרי אוכלוסייה ומחוזות בשיעור ההתאמות המאושרות. המבקר קובע כי על המשרד לפעול לכך שגורמים כלכליים-חברתיים לא ישפיעו על ההתאמות במערכת החינוך. עוד נקבע כי על המשרד לקיים מעקב ופיקוח שוטפים על הליכי אישור ההתאמות בבתי הספר.

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "בכוונת המשרד לקיים דיון מקיף ויסודי בעניין זה, ובהתאם לזאת יתווה מדיניות בנושא. ככלל, המשרד שואף לאתר את התלמידים בעלי הלקויות, ולתת להם את ההתאמות הנדרשות כבר בשלבי הלמידה המוקדמים במערכת החינוך. המשרד שואף באמצעות מתן מענה מוקדם - לצמצם את מספר הפונים לקבלת התאמות מורכבות בשלבי הלמידה המאוחרים יותר".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ