המבקר: יחידות מילואים אינן כשירות לגיוס תחת אש

הבדיקה החלה לאחר שבמבצע "עמוד ענן" נחשפו בעיות בהתנהלות הכוחות בשטחי כינוס שנמצאים תחת ירי. ליקויים נמצאו גם בהתמודדות עם איום הנשק הכימי

גילי כהן
גילי כהן
גילי כהן
גילי כהן

מבקר המדינה קובע שצה"ל לא השלים את סבב התרגילים לגיוס תחת אש בכלל יחידותיו, אף שתכנן לעשות זאת מראש, ומזהיר היום (רביעי) כי הדבר פוגע בכשירות מערך גיוס המילואים לעמוד במשימותיו.

ארבעה חודשים בלבד לאחר , שחשף בעייתיות בהתנהלות צה"ל בשטחי הכינוס שנמצאים תחת ירי של רקטות ופצצות מרגמה, בחן מבקר המדינה היבטיים מרכזיים הנוגעים לכשירות מערך הגיוס במילואים תחת אש. חלק מממצאי הדו"ח הוגדרו כחסויים ולא פורסמו.

הדו"ח מציג נתונים כספיים שמראים כי התקציב המיועד לכשירות ולאימונים של מערך הגיוס למילואים נפגע משמעותית. כך ב–2012, לדוגמה, הוא קוצץ ביותר מ-66 אחוז. כדי להתמודד עם הפגיעה התקציבית הוחלט בצה"ל לשנות את תוכנית העבודה ולצמצם את התרגילים הבוחנים את הסוגיה.

לפי התוכנית הצבאית, צה"ל אמור היה להשלים סבב של תרגילי גיוס תחת אש לכל יחידותיו עד ל–2015. עלות כל תרגיל כזה בממוצע, עבור אוגדה, מגיע לכ-800 אלף שקלים. עם זאת, בשל צמצום מספר האימונים ב–2012 הצבא לא ישלים את כל התרגילים הללו גם במועד זה. המבקר העיר כי הדבר "פוגע בכשירותן של חלק מהיחידות להיערך לגיוס אנשי המילואים תחת אש, וכתוצאה מכך אף עלול לפגוע ביכולתו של צה"ל לממש את משימותיו במלואן".

כוחות צה"ל בגבול עזה במבצע "עמוד ענן"צילום: ניר כפרי

כך בבדיקה פנים צה"לית שנערכה בנובמבר 2011 במטרה לבחון את כשירות מערך הגיוס של יחידות צה"ל, נמצא כי חלק מהיחידות נמצאות במוכנות המוגדרות כבינונית בלבד להתמודדות עם ירי על יחידות מחסני החירום שלהן. ביקורת הופנתה גם כלפי חטיבת המבצעים בצה"ל, שלפי המבקר "לא נתנה דגש לנושא, ולא העמידה אותו בין הנושאים העיקריים בביקורות ההתגוננות שהיא קיימה".

עוד מציין המבקר כי המדד הבוחן את כשירות היחידות הוא מוטה לטובה. "הערכת המצב המסכמת והמשקללת בדו"חות הכשירות המבצעית למערך הגיוס, ולפיה נמצא מערך הגיוס במוכנות גבוהה, מוטה כלפי מעלה, ואינה מציגה תמונת מצב מלאה ומבוססת דיה", נכתב בדו"ח.

מדובר צה"ל נמסר כי "בשנת 2005 קבעה חטיבת המבצעים מודל אימונים וכשירות רב- שנתי, ובו פעילות מינימאלית הנדרשת לשמירה על כשירות מערך גיוס המילואים. הנושא הוצג במסגרת סיכומי שנת 2013 ובהצגת תכנית העבודה לשנת 2014 לראש אגף המבצעים, ובהמשך גם לסגן הרמטכ"ל. במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2013, הוקצה נתח תקציבי לטובת גיוס כללי ואופרטיבי. היקף התקציב הנ"ל לא נותן מענה מלא למודל הגיוס אך משפר באופן משמעותי את המענה שניתן בהשוואה לשנת 2012. האילוצים התקציביים בשנת 2014 אינם פוסחים גם על מודל הכשירות למערך הגיוס ולכן, המענה הניתן הוא חלקי ומותאם ככל הניתן לצורך ובהתאם לניתוח הכשירות ומימוש המודל. בשל האילוצים התקציביים, הומרו כלל התג"תים (תרגילי גיוס תחת אש) למעבר משגרה לחירום תחת אש. תרגילים אלה יכללו בתוכם מרכיבים של גיוס תחת אש אך נתח המילואים המותאמים לשירות מילואים פעיל בתרגילים אלו יהיה מצומצם".

עוד נמסר כי "במסגרת תוכנית העבודה של חטיבת המבצעים, מתוכננות הפעלות פתע במסגרתן יתבצעו תג"תים רחבים בהיבט הפעלת אנשי המילואים. באשר למוכנות צה"ל לגיוס תלת אש, עבודת מטה הבוחנת מענה מבצעי הולם מתקיימת אל מול היחידות. מענה שלם יינתן עם השלמת העבודה. ביקורות בתחום רציפות התפקוד מתכוננות באופן סדור בגרף שנת העבודה 2014. מדדי הכשירות בשנת 2014, יבחנו על-ידי חטיבת המבצעים ויותאמו על מול הכשירויות הנדרשות לגיוס תחת אש כך שתתאפשר הצגת נתונים המשקפת נאמנה את מצב האמת. החל משנת 2015 יתוקנו הליקויים ובצה"ל ילמדו את מסקנות דו"ח מבקר המדינה והלקחים ייושמו בהקדם".

עמותת המילואים מסרה בתגובה לדו"ח המבקר כי "מזה מספר שנים העמותה טוענת בכל פורום אפשרי אצל גורמי צה"ל,מבקר צה"ל, מבקר המדינה, ועדת ביקורת המדינה, ועדת חוץ וביטחון שצבא המילואים אינו מאומן מספיק". העמותה הוסיפה כי "לאחר חומר מגן, ומלחמת לבנון השנייה חוקק חוק המילואים. החוק מחייב את שר הביטחון והרמטכ"ל לקבוע את היקף כוחות המילואים ולאשרם בממשלה, וכן לקבוע את סרגל הכשירות של החיילים בהתאם לתפקידם, הדברים לא בוצעו לפי חוק המילואים ולכן גם לא הוצב תקציב מתאים לביצוע האימונים. אנו חוזרים ומבקשים מצה"ל וממשב"ט לסיים את קביעת היקף הכח לאשרו בממשלה וכן לסיים את קביעת סרגל האימונים, ולהציגו בוועדת החוץ והביטחון, ובהתאם לכך לדרוש תקציב מתאים לשמירה על מוכנות צבא המילואים שהוא עיקר כוחו של צה"ל".

ליקויים בפעילות הקומנדו הימי ופעילות שייטת 13

המבקר מצא גם ליקויים בתחומי הפעילות של , בין היתר ביחס למאפייני הפעלת היחידה, תכנון כוח האדם בשייטת ולהפעלת כוח הקומנדו של חיל הים. בין יולי 2012 לאפריל 2013 בחן משרדו את היערכות שייטת 13 למענה אפקטיבי ומקביל לכמה משימות המוטלות על היחידה, להפעלת הכוח והכשרתו, למערך האימונים ביחידה, למוכנותה ולכשירותה לשעת חירום וכן את בניין הכוח של היחידה לטווח ארוך.

הפרק בדו"ח שעוסק בשייטת 13 חסוי, ולכן הוחלט שלא להניחו על שולחן הכנסת, אלא רק את פעולות הביקורת ולשם שמירה על ביטחון המדינה. עם זאת, ציין המבקר שפירא, כי "מן הראוי שהמטה הכללי של צה"ל, מפקדת חיל הים, והשייטת יפעלו לתיקון ליקויים אלה".

תרגיל פיקוד העורף להגנה מפני נשק כימי, במאי 2013צילום: אי–פי

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי "מדובר ביחידה שפועלת לילות כימים בפעילויות מבצעיות חשאיות ומורכבות, שטפח אחד מצומצם מהן נחשף רק השבוע. צה"ל התייחס באופן מפורט לכלל הליקויים שפורטו בתחומי הפעילות המגוונים של השייטת שנבדקו בביקורת זאת ופועל לתיקון הליקויים".

התמודדות לוקה בחסר עם איום הנשק הכימי

דו"ח סודי נוסף שנערך במשרד מבקר המדינה בחן את מוכנות צה"ל . המבקר בחן בשנה החולפת את כשירות כוחות היבשה, מערך הרפואה, וכן היחידות שייעודן הוא להתמודד עם טילים כימיים - גדוד 76, גדוד האב"כ של חיל ההנדסה וכן פיקוד העורף.

משרד מבקר המדינה מצא ליקויים ביכולת לממש את תפישת ההפעלה של צה"ל בכל הנוגע להתמודדות עם חומרי לחימה כימיים; בפערים בתרגול ההתמודדות של כוחות הצבא אל מול איום זה; בהיקף מצומצם של אימונים ייעודים לנושא וכן בחוסר בציוד. "משרד מבקר המדינה מעיר כי על צה"ל לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדו"ח זה", נכתב בהודעת המבקר.

בחודשים האחרונים פועלת בצבא ועדה שתפקידה לבחון את היערכות צה"ל לאיום הנשק הכימי ואת הצורך בו, לאור . בין היתר חברים בוועדה נציגים מפיקוד העורף, אגף התכנון, משרד הביטחון, המשרד להגנת העורף ונציגים נוספים. בראש הוועדה עומד תא"ל צביקה טסלר, ראש מטה פיקוד העורף לשעבר, שנמצא בחופשת פרישה מהצבא. בין היתר תעסוק הוועדה בשאלה אם צה"ל צריך להחזק מענה כימי בחזית ובעורף ישראל, ואם על מערכת הביטחון לצמצם את היקף היערכותה בתחום.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי "נוכח השינויים בכל הנוגע למאפייני איום חומרי הלחימה הכימיים, מונתה ועדה מטכ"לית, הפועלת בימים אלה, שתכליתה לבחון את המענה לאיום הבלתי קונבנציונאלי בצה"ל".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ