המבקר על הוראת המתמטיקה: משרד החינוך לא מצליח לצמצם פערים

דו"ח המבקר מצביע על מחסור בתוכנית לימוד למתמטיקה ובספרים תואמים לחטיבה העליונה, ועל כך שהמקצוע לא נלמד בהתאם לשעות התקן ביסודי

ירדן סקופ
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
ירדן סקופ

דו"ח מבקר המדינה עוסק השנה גם בתחום הוראת המתמטיקה, שבשנים האחרונות נמצא בבעיה קשה, כך לפי מומחים, מחקרים ונתוני הניגשים לבגרות והישגיהם. הדו"ח אכן מגלה כמה בעיות חמורות בהוראת המקצוע, בהן היעדר תוכנית לימודים עדכנית לחטיבה העליונה המקשה על הוראת המקצוע, והכשרת עובדי ההוראה והיעדר ספרי לימוד להוראת המתמטיקה. המבקר, יוסף שפירא, מצביע על כך שלא בכל בתי הספר היסודיים נלמד מקצוע המתמטיקה בהתאם לשעות התקן; בכיתות א'־ג' בעשרות בתי ספר לא לימדו את שעות הלימוד המחייבות. ממצא זה בלט במיוחד בבתי הספר בחינוך הממלכתי־דתי.

מהדו"ח עולה כי שיעור בתי הספר בחינוך הממלכתי־דתי שתלמידיהם למדו פחות מ–6 שעות מתימטיקה שבועיות היה גדול לעומת שאר המגזרים: בכיתות א' עמד מספרם על כ–10% מבתי הספר; בכיתות ב' כ-11% מבתי הספר; ובכיתות ג' - כ16%- מבתי הספר.

דו"ח מבקר המדינה 2014: בלי מדיניות, תעסוקה או שירותי רפואה: המבקר יוצא נגד הטיפול במבקשי המקלט | ליקויים בפיקוח על החזקת כלי נשק: אלפים מחזיקים בנשק ללא רישיון | המבקר על הוראת המתמטיקה: משרד החינוך לא מצליח לצמצם פערים | המשטרה לא מפרטת לקטינים את זכויותיהם וחוקרת אותם ללא הוריהם | בתוך עשור: עלייה של 60% במספר טיסות השרים | התנהגות בלתי תקינה באיגוד הכדורסל

בגרות במתמטיקה בתל אביב, 2013צילום: דניאל בר און

המבקר מצביע גם על כך שבתוכנית מיצוי ומצוינות במתמטיקה, שנועדה מחד לסייע לתלמידים המתקשים ומאידך לטפח את יכולות המצטיינים, קיבלו בתי ספר במגזרים הממלכתי דתי, הדרוזי והבדואי פחות שעות במקצוע משעות התקן שנקבעו. מהנתונים עולה כי דווקא כיתות המתקשים היו אלה שלא קיבלו די שעות: בשנת הלימודים התשע"ב כיתות המיצוי (מתקשים) של שכבה ז' קיבלו פחות מ5- שעות שבועיות ב-17% מבתי הספר; בכיתות ח' עמד הנתון על 16%; ובכיתות ט' כ15%- מבתי הספר. בשנה"ל התשע"ג שיעורים אלו עלו: בכיתות ז' - 20% מבתי הספר לא הקצו לתלמידים 5 שעות לימוד שבועיות; כך קרה לכיתות ח' ב19%- מבתי הספר; ובכיתות ט' - ב17%- מבתי הספר.

בחתך מגזרי בולט שיעורם הגדול יחסית של בתי ספר אלה בחינוך הממלכתי דתי (30%-36% בשכבות הגיל השונות), ובשנת הלימודים התשע"ג - גם במגזר הדרוזי (כ33%- בשכבות הגיל השונות) ובמגזר הבדואי ( 25%-31% בשכבות הגיל השונות) המבקר כותב כי "לנוכח החשיבות הרבה שבסיוע לתלמידים המתקשים בלימודי המתמטיקה, לא ניתן להשלים עם העובדה ששיעור גדול כל כך של בתי ספר אינם נותנים לתלמידיהם המתקשים שלומדים במסגרת כיתות המיצוי את מכסת השעות שקבע משרד החינוך.

בנוסף, יעדי התכנית האסטרטגית של משרד החינוך, הנוגעים לשיפור הישגי התלמידים במבחני המיצ"ב ובמבחני הטימס הושגו, אולם היעד הנוגע לשיפור ההישגים במבחני הפיזה לא הושג. כמו כן, לא הושג היעד של צמצום הפערים הלימודיים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים בין תלמידים ממגזרים שונים למרות שמשרד החינוך הקצה לצורך כך משאבים ניכרים והפעיל תכניות שונות על בסיס גישה דיפרנציאלית.

בנוסף, המשרד הפעיל תוכנית אסטרטגית שהגדירה בין השאר יעדים להוראת המתמטיקה אך השאלונים שהעביר לבתי הספר והדיווחים שקיבל מהם על התקדמותה היו לא אחידים ולא ממצים, ותוצאותיהם לא מדויקות. המבקר קובע כי "המשרד הפעיל אפוא תכניות שתקציבן גדול בלא שהיה לו מידע מלא על ההתקדמות של יישום התכנית האסטרטגית והשגת יעדיה".

המבקר מצביע גם על כך שמשרד החינוך לא הצליח, למרות האמצעים שהקצה והתכניות שהפעיל, להעלות את מספר הניגשים לבחינות בגרות ברמה מוגברת במתמטיקה, ואף לא הצליח לבלום את הירידה במספרם, והיא נמשכת ברציפות. בשנים 2010-2012 גדלו הפערים הלימודיים במתמטיקה בחטיבה העליונה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות ובין המגזרים השונים, בכל הנוגע להישגי הנבחנים בבחינות הבגרות במתמטיקה בכל הרמות.

בשנים האחרונות חלה ירידה ניכרת במספר הניגשים לבגרות במתימטיקהומסך של 12,900 תלמידים (14%) בשנת 2006, ירד מספרם ל–8,869 תלמידים (פחות מ–10%) בשנת 2012.

עוד עולה מהדו"ח כי שיעור ניכר מהמורים למתמטיקה (כ-55%) בכל שכבות החינוך לא השתתפו בשום השתלמות במקצוע בשנות הלימודים התש"ע־התשע"ב (2012-2009); שיעור גבוה במיוחד היה בקרב המורים למתמטיקה המלמדים בחטיבה העליונה (כ-61%). בחינוך החרדי בלט מאוד שיעורם הגבוה של המורים שלא עברו השתלמויות בשנים אלו והוא עמד על כ-90%.

בנוסף, עלה כי שיעור ניכר (כ-60%) מהמורים בחינוך היסודי שלימדו מתמטיקה בשנת הלימודים התשע"ג הוכשרו לתחום הוראה אחר. שיעורם של מורים אלה בחינוך החרדי היה גבוה במיוחד ועמד על 83%, ובחינוך הממלכתי־דתי 70%.

חלק מהדו"ח מתייחס לתוכניות הלימודים במקצוע ומעלה בעיה קשה: תכנית הלימודים האחרונה במתמטיקה שאושרה לחטיבה העליונה היא מלפני יותר מעשרים שנה. מאז לא גיבש משרד החינוך תכנית ללימוד מתמטיקה בחטיבה העליונה, אולם הוא קבע בשנת הלימודים התשס"ח (2008–2007) תכנית היבחנות חדשה המפרטת את הנושאים ואת תת־הנושאים הנדרשים בכל אחד משאלוני בחינת הבגרות (על פי רמות הלימוד). הספרים שאישר המשרד לשימוש החטיבה העליונה אינם תואמים את תכנית ההיבחנות בבחינות הבגרות וכוללים בדרך כלל תרגילים רבים והסברים מעטים.

המבקר מתריע כי "במועד סיום הביקורת, ספטמבר 2013, טרם הוכנה תכנית לימודים במתמטיקה לחטיבה העליונה. לנוכח חסרונה של תכנית כזאת במשך שנים רבות, מתקשים המורים למתמטיקה בהוראת החומר והתלמידים מתקשים ללמדו... לדעת משרד מבקר המדינה יש לגבש ולאשר בדחיפות תוכנית לימודים לחטיבה העליונה, לפתח ספרי לימוד מתאימים ולאשרם".

בין ההמלצות של משרד המבקר נכתב כי על משרד החינוך להקפיד שכל בית ספר יעמוד במספר השעות המזערי הנדרש להוראת המתמטיקה, כדי שלא לפגוע בזכות לחינוך, וכן עליו לדאוג שכל תלמיד יקבל את מכסת שעות הלימוד שהוא זכאי לה, על מנת שלא תיפגע רמת ידיעתו ומיומנויותיו במקצוע.

עוד קובע המבקר כי הטיפול הכולל בבעיית התרחבותם של הפערים הלימודיים בתחום המתמטיקה בין מגזרים שונים וכן בין המרכז לפריפריה מצריך מעורבות של משרדי ממשלה נוספים על משרד החינוך, אשר יש להם נגיעה לכך. על כן פתרון כולל לבעיה זו מחייב היערכות במישור הממשלתי.

ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי הוא "מודע לצורך בקידום מקצוע המתמטיקה. בהתאם לזאת, במסגרת התכנית האסטרטגית, השקיע המשרד משאבים רבים לצורך קידום הוראת המתמטיקה במערכת החינוך. כמו כן, וכפי שציין המבקר בדו"ח מטעמו, המשרד הגדיל את מספר שעות הלימוד במתמטיקה, הטמיע  תכניות לימודים חדשות לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, הקצה תוספת לימי הדרכה והשתלמויות וכן החל בהפעלת תכנית לצורך צמצום פערים באמצעות מתן מענה לימודי לתלמידים מתקשים, ומנגד מתן מענה לתלמידים מצטיינים (מיצוי ומצוינות). המשרד שוקד בימים אלה על תכנית נוספת שנועדה לתת מענים נוספים לחיזוק המקצוע ובכלל זה להכשרת המורים ולשונות הקיימת בין התלמידים".

בנוגע להוראת המקצוע בתיכונים נמסר מהמשרד בתגובה כי "בימים אלה מגבשת ועדת המקצוע של הוראת המתמטיקה תכנית לימודים לעל יסודי, כאשר התוכנית לרמה של 3 יחידות מצויה בשלבי סיום. התכנית לרמות הלימוד המוגברות (4 ו- 5 יחידות לימוד) מצויה בימים אלה, בשלבי כתיבה  מתקדמים. אשר להכשרת המורים, בימים אלה מגבש המשרד תכנית להכשרה של  מורים לרמות הלימוד המוגברות באוניברסיטאות". 

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ