נשיא הטכניון על הזכייה: התרגשות שלא תתואר - נובל 2011 - הארץ