פרופ' שכטמן: זו חגיגה למדע כולו, לא רק לישראל - פרס נובל 2011 - הארץ