בית משפט צבאי: המשטרה כושלת ביחס לקטינים פלסטינים - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ