ידידינו באמריקה, דמנו בראשכם - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ