לקראת העצרת: שאלות ותשובות עם עורך הארץ - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ