קבלו את הנשיא ברק נתניהו - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ