בינתיים שקט בשטחים, אך האם זה יימשך? - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ