עצרת האו"ם: רגע היסטורי מסוכן - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ