צה"ל והמשטרה בכוננות שיא - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ