היקומים המקבילים של נתניהו ועבאס - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ