הפלסטינים נגד הצעת הקוורטט: לא מתייחסת להתנחלויות ולנסיגה ישראלית - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ