הפנייה לאו"ם רומזת להכרה במדינה יהודית - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ