מועצת הביטחון העבירה לוועדת החברויות את הבקשה הפלסטינית - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ