"לא צפויה הכרעה בפניה הפלסטינית עד למיצוי הניסיון לחדש את המו"מ" - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ