ישראל מסתייגת ממתווה הקוורטט: תדרוש דיון במדינה יהודית ולוח זמנים אחר - לקראת מדינה פלסטינית - הארץ