מחושך לאור: עטלפים על שולחן הניתוחים - תמונות היום - הארץ