יהונתן ליס
יהונתן ליס

ועדת החוקה של הכנסת אישרה אתמול (שלישי) למשטרה להרחיב את רשימת העבירות הפליליות שבעטיין תהיה רשאית ליטול דגימת דנ"א מחשודים, כך שתכלול גם עבירות כתקיפת שוטר, שהיה בלתי חוקית ופעילות בארגון פשיעה. מלבד זאת, נתונים שהוצגו לוועדה הצביעו על זינוק במספר הדגימות שהמשטרה נוטלת מחשודים בשנה האחרונה.

המשטרה רשאית כיום לקחת מחשודים "אמצעי זיהוי" הכוללים דגימת רוק, דם ושיער ומשמשים לפענוח עבירות ואיתור עבריינים. הדגימה ניטלת רק מחשודים בעבירות הקשורות לסחר בבני אדם, גרימת מוות, סיכון חיים, עבירות מין, עבירות בקטינים וחסרי ישע, פגיעה בחירות, תקיפה, פגיעה ברכוש, עבירות סמים מסוכנים, הוצאת נשק מרשות הצבא ועבירות ביטחון.

השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ' ביקש את אישור ועדת החוקה להוסיף עבירות לרשימת החשודים שמהן ניתן ליטול דגימות דנ"א, בהן התפרעות שסופה נזק, ניצול קטינים לזנות, ארגון הימורים, תקיפת שוטר, עבודת כפייה וכליאת שווא, גניבה בנסיבות מיוחדות, תקיפת קשיש, קשר לביצוע פשע, התנכלות והטרדה מינית, פעילות בארגון פשיעה ושהיה בלתי חוקית.

בפנייתו ליו"ר הוועדה דוד רותם כתב השר אהרונוביץ' כי בשנים 2013-2012 נפתחו בממוצע כ–7,000 תיקים בשנה בעבירות שאותן הוא מבקש להוסיף לרשימה. לפי הנתונים שמסר, 2,600 תיקים נפתחו בכל אחת משנים אלה בעבירת תקיפת שוטר.

מהדו"ח האחרון שהוגש לוועדה עולה כי המאגר מונה היום כ–261,918 דגימות דנ"א, 45,408 מתוכן נוספו ב–2013. זאת בעוד שב–2010 מנה המאגר 118,042 דגימות ובשנה זו נוספו לו 39,816 דגימות בלבד.

חוקרי זיהוי פלילי בוחנים זירת רצח בשכונת התקווה בשנה שעברהצילום: תומר אפלבאום

ב-2012 הקימה המשטרה מאגר דנ”א של מבקשי מקלט מאפריקה שחצו את גבול מצרים והועברו למתקן הכליאה סהרונים. ב-2011 אישרה הכנסת תוספת משמעותית לסמכויות המשטרה, שהתירה לה לא רק ליטול דגימות דנ"א מגופם של חשודים ועבריינים אלא גם להעביר את המידע שייאסף למשטרות בחו"ל ביתר קלות. על פי התיקונים, המשטרה תוכל להעביר פרופיל גנטי שיופק מגופם של חשודים בפלילים בעבר ובהווה לרשויות בחו"ל. די בכך שאדם נחשד בעבירה מסוימת, נחקר ולא הועמד לדין, כדי לאפשר את הכנסת הפרופיל הגנטי שלו למאגר ולאפשר למשטרת ישראל להפיץ אותו בעולם.

החוק מאפשר למשטרה לעשות שימוש שנוי במחלוקת במידע הגנטי: כחלק מהניסיונות לאתר נעדרים ולזהות גופות אלמונים, יכולה המשטרה להשוות נתונים גנטיים של נעדר לנתונים הגנטיים השמורים במאגר. משמעות הדבר היא שהמשטרה יכולה לנצל היעדרות של אדם ואיסוף דגימה גנטית שנלקחה מבגדיו או ממברשת השיניים שלו כדי לבחון אם ביצע עבירה פלילית שלא פוענחה.

בין התיקונים שאושרו הוחלט כי בנוסף על סמכות המשטרה ליטול אמצעי זיהוי מאדם המורשע בעבירה בישראל, תינתן גם סמכות לנטילת אמצעי זיהוי מאסירים שנשפטו בחו"ל, אבל על פי ההסכמים מרצים את עונשם בישראל, ואסירים כאלה ייכללו במאגר הזיהוי. החוק קובע שהמשטרה תהיה רשאית לכלול במאגר גם נתוני זיהוי שקיבלה ממדינה אחרת, או שניטלו מכוח הדין החל בגדה המערבית.

החוק מטיל מגבלות וסייגים על אפשרויות השימוש של המשטרה במידע הגנטי החדש שתקבל. כך, למשל, החוק מאפשר למשטרת ישראל לעשות השוואה חד פעמית בלבד בין נתוני זיהוי שקיבלה מחו"ל לבין נתוני הזיהוי הנמצאים במאגר ולא לעשות במידע שהתקבל שימוש קבוע. המשטרה תוכל לעשות השוואה חד פעמית בין טביעות אצבע ותצלומים שקיבלה מרשות אחרת אשר נטלה אותם כדין, לצורך מתן אישור כניסה לישראל. החוק גם קובע מגבלות ברורות לגבי אילו גופים בחו"ל יהיו רשאים לקבל את המידע, ועורך הבחנה ברורה בין אלו שיוכלו לקבל פרופיל גנטי ואלו שיוכלו לקבל טביעות אצבע בלבד.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ