הממשלה אישרה העברת 82 מיליון שקל להתנחלויות - פוליטי - הארץ