הסיבה לשלילת היתר העבודה: שם משפחה כמו של מחבל - מדיני ביטחוני - הארץ